Taloushallintoalan ammattitutkimus: Lisäkouluttautuminen kannattaa

Taloushallintoliitto kartoitti taloushallintoalan ammattilaisten työ- ja koulutustilannetta.

Taloushallintoliiton teettämän palkka- ja uratutkimuksen perusteella lisäkouluttautuminen kannattaa. KLT-kirjanpitäjien työnkuvat ovat mielenkiintoisempia ja vaativampia. KLT-tutkinnon suorittaneet kirjanpitäjät tekevät enemmän esimerkiksi konserni- ja IFRS-raportointia, rahoituslaskelmia ja ennusteita asiakkaille ja vähemmän reskontria ja tiliöintejä.

KLT-kirjanpitäjien kompensaatiotaso on keskimäärin 10 prosenttia korkeampi, joten voimme iloksemme todeta vaativammasta työstä myös maksettavan toimialalla parempaa palkkaa. Tämä on luonnollista, koska asiakkaatkin varmasti kokevat saavansa enemmän lisäarvoa konsultatiivisista palveluista, kuten rahoituslaskelmista ja ennusteista. Paremmasta asiakaskokemuksesta on mahdollista myös laskuttaa enemmän. Lisäkouluttautuminen mahdollistaa vaativimpiin työtehtäviin keskittymisen.

Kompensaatiotasoissa on paljon alueellista vaihtelua

Tilinpäätöstaitoisten kirjanpitäjien palkoissa on suurta alueellista hajontaa. Tutkimusaineiston mukaan Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pohjanmaalla mediaanipalkat olivat jopa 30 prosenttia suuremmat kuin Päijät-Hämeessa, Etelä-Savossa ja Satakunnassa.

Kaikkien vastaajien palkkoja tarkasteltaessa palkat kaupungeissa 10 prosenttia korkeammat kuin maaseudulla.

Työnantajat panostavat enemmän tilinpäätöstaitoisten kirjanpitäjien ylläpitokoulutuksiin

Tutkimuksesta selvisi, että työnantajat panostavat tilinpäätöstaitoisten kirjanpitäjien koulutuksiin enemmän kuin muiden kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden. Yhtenä syynä tulokseen on varmasti KLT-kirjanpitäjien koulutusvaatimus. Muutoinkin kouluttautumismäärät nousivat aseman myötä, vastuu muiden tekemästä työstä heijastaa myös oman osaamisen ylläpitotarpeisiin.

Työntekijät ovat luottavaisia taloushallintoalan näkymiin

Kaikissa vastaajaryhmissä ammattilaiset luottivat työllistymiseen taloushallinnon työntehtävissä myös tulevaisuudessa. Alan nähtiin tarjoavan houkuttelevia työtehtäviä, digitaalisuutta pidettiin innostavana ja motivoivana kehityssuuntana ja taloushallintoalan näkymät nähtiin kokonaisuudessaan myönteisinä.

Kysely toteutettiin joulukuussa 2018

  • Vastaajia oli yhteensä 1591
  • Vastaajien suurin tehtäväryhmä: 44 % vastaajista oli tilinpäätöstaitoisia kirjanpitäjiä
  • Vastaajien yleisin peruskoulutus: 35 % vastaajista oli tradenomeja
  • Vastaajien iän keskiarvo oli 42 vuotta

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 2/2019.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.