Tutkimus

Kuulokkeet pöydällä
04.06.2021
Suhtautuminen etätyöhön jakaa tilitoimistoja
Kyselytutkimuksen mukaan tilitoimistoissa etätyön mahdollisuuksia hyödynnetään vielä melko vähän, vaikka taloushallinnon digitalisoituminen sekä tietoliikenneyhteyksien laadun ja nopeuden kehittyminen ovat parantaneet mahdollisuuksia merkittävästi.