Uutiset ja tiedotteet

Taloushallinnon ulkoistaminen – osallistu tutkimukseen

Mikä on taloushallinnon ulkoistamisen nykytila suomalaisissa organisaatioissa? Mitä syitä toimintojen erilaisiin järjestelyihin liittyy? Millaisia kehitysnäkymiä ulkoistamiseen liittyy? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Taloushallintoliiton ja Aula Researchin tutkimuksessa, joka toteutetaan tässä laajuudessa nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

Selvitämme kysely- ja haastattelututkimuksella talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon nykytilaa sekä eri kokoluokan yrityksissä että kuntasektorilla. Tutkimuksella taustoitetaan myös näiden toimintojen järjestämisen vaikuttavia tekijöitä ja tulevaisuuden näkymiä.

Tutkimukseen osallistuvat saavat käyttöönsä laajan tilannekuvan ulkoistamisen nykytilasta ja alan kehitysnäkymistä. Tulokset analysoidaan kohderyhmittäin, alueellisesti, toimialoittain sekä yrityksen liikevaihtoluokan tai kunnan väestömäärän mukaan.

Jos toimitte organisaationne talousasioista vastaavana, pyydämme osallistumaan tutkimukseen! Arvomme kaikkien vastaajien kesken palkintoja ja kyselyyn vastanneet saavat halutessaan tiivistelmän tutkimuksen keskeisistä tuloksista.

Pääset vastaamaan kyselyyn tämän linkin kautta: [VASTAUSLINKKI]

Kyselyn toteuttaa Aula Research Oy, joka käsittelee kaikki vastaukset luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan keskiarvoina siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.