Tutkimus: Taloushallinnon ulkoistaminen Suomessa

Taloushallintoliitto toteuttaa tutkimuksen taloushallinnon ulkoistamisesta Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka organisaatiot ovat järjestäneet taloushallinnon toimintonsa ja kuinka taloushallinnon ulkoistamiseen suhtaudutaan. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat suomalaiset pk-yritykset, suuryritykset ja kunnat.

Osallistu tutkimukseen

Jos toimitte organisaationne talousasioista vastaavana, pyydämme osallistumaan tutkimukseen! Kyselyyn vastaaminen onnistuu noin 5–7 minuutissa. Kyselyyn vastanneet saavat halutessaan tiivistelmän tutkimuksen keskeisistä tuloksista. Vastaajien kesken arvotaan myös seuraavat vastauspalkkiot:

  • 800 euron matkalahjakortti 
  • 5 kpl 500 euron koulutuspalkintoja
  • 5 kpl 50 euron kirjapalkintoja 

Pääset vastaamaan kyselyyn tämän linkin kautta: [VASTAUSLINKKI]

Kyselyn toteuttaa Aula Research Oy, joka käsittelee kaikki vastaukset luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan keskiarvoina siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.


Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmät

Selvitämme kevään 2022 kuluessa laajalla kysely- ja haastattelututkimuksella talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon nykytilaa sekä eri kokoluokan yrityksissä että kuntasektorilla. Tutkimuksella taustoitetaan myös näiden toimintojen järjestämisen vaikuttavia tekijöitä ja tulevaisuuden näkymiä.

Tutkimukseen osallistuvat saavat käyttöönsä laajan tilannekuvan ulkoistamisen nykytilasta ja alan kehitysnäkymistä. Tulokset analysoidaan kohderyhmittäin, alueellisesti, toimialoittain sekä yrityksen liikevaihtoluokan tai kunnan väestömäärän mukaan.

Tutkimuksen kohderyhmät

  • Pienyritykset
  • Keskisuuret yritykset
  • Suuret yritykset
  • Kunnat (kunnanjohtajat/talousjohtajat)

Lisätietoja

Juha Sihvonen
johtaja, asiakkuudet ja kehitys
puh. 0400 599 579
juha.sihvonen@taloushallintoliitto.fi

Vinkkejä taloushallinnon ulkoistamista suunnittelevalle