Uutiset ja tiedotteet

T&k-vähennys etenee – liitto jätti lausuntonsa

Lakialoite laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa etenee eduskunnassa. Lakialoite oli keskiviikkona 30. marraskuuta eduskunnan verojaoston käsittelyssä.

Taloushallintoliitto jätti lakialoitteesta oman lausuntonsa. Lausunnot on koottu eduskunnan verojaoston verkkosivuille.

Taloushallintoliitto korostaa t&k-vähennyksen lausunnossaan muun muassa seuraavia asioita:

  • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä ilmoitettavan tietosisällön ja käytettävien verolomakkeiden on oltava yritysten tiedossa jo vuonna 2022, jotta yritykset voivat suunnitella ja toteuttaa seurannan ja ilmoittamisen edellyttämät muutokset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiinsä ja menetelmiinsä. 
  • Verovelvollisella tulisi olla mahdollisuus hallinnollisesti kevyellä ja riittävän nopealla tavalla selvittää aiotun tutkimus- ja kehityshankkeen lisäverovähennyskelpoisuus ennakolta. Pidämme lähtökohtana, että Verohallinnon ohjeistuksen pitää olla riittävän kattavaa. Jos näin ei ole, pidämme tärkeänä, että maksullisen ennakkoratkaisun lisäksi verovelvollinen voi tiedustella Verohallinon kantaa sitovasti etukäteen esim. OmaVero-palvelun viestinvaihtopalvelussa.

Lain olisi edelleen tarkoitus tulla voimaan vuoden alusta 2023, joten taloushallinnon ammattilaisten ja yritysten näkökulmasta lakiin liittyvällä ohjeistuksella on kiire. Lakialoitteen ja lain suunnitellun voimaantulon välinen aika on niin lyhyt, että yritykset eivät välttämättä ehdi toteuttaa muutoksia prosesseihin ja järjestelmiin, joilla vastataan tulevan ohjeistuksen asettamiin dokumentaatiovaatimuksiin. 

Parlamentaarisen TKI-ryhmän puheenjohtaja Matias Mäkynen (sd) jätti torstaina 24. marraskuuta lakialoitteen tutkimus- ja kehittämisvähennyksestä. Hallitus ehti jo ennen Mäkysen aloitetta hyllyttää lain, jonka oli tarkoitus tulla voimaan vuoden alusta 2023. T&k-lisävähennystä ovat hallituksen hyllyttämisen jälkeen vieneet eteenpäin erityisesti SDP ja kokoomus.

Taloushallintoliitto seuraa t&k-vähennyksen lain etenemistä ja tiedottaa asiasta.