Uutiset ja tiedotteet

Tutkimus- ja kehitystoiminnan verovähennys valmistelussa

Hallitus on valmistelemassa verokannustinta yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseen. Valmistelutyötä tekee suuri joukko yritysten edunvalvontajärjestöjä, myös Taloushallintoliitto on mukana taloushallinnon asiantuntijaorganisaationa. 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan edistäminen on tärkeää suomalaisten yritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta. Yrityskentän edunvalvontaorganisaatiot ovat tuoneet esille hyvin perusteltuja näkemyksiä kuten:

Valmistelun keskiössä yritysten oikeusturva.

  • Tuen tulee kattaa kaikki tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, kuten henkilöstökustannukset, välineiden ja laitteiden kustannukset, patenttikustannukset, ulkopuolelta ostetut tutkimukset sekä konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset
  • Tuen tulee kohdistua koko kulupohjaan eikä pelkästään kulujen lisäykseen
  • Tuen tulee olla pysyvä- tai pysyväisluonteinen – ei lyhytaikainen.

Yritysten johdolle ja taloushallinnon tulee muodostua selkeä kuva siitä, mitkä erät ovat vähennysten piirissä sekä siitä, millaista seurantaa ja raportointia asiassa edellytetään. Yritysten oikeusturvan tulee olla hankkeen keskiössä.

Taloushallintoliitto osallistuu valmisteluun Valtiovarainministeriön kutsumana asiantuntijaorganisaationa. Olemme koonneet ryhmän kokeneita asiantuntijoita jäsenistöstä sekä liiton toimistolta. Haluamme varmistaa, että vähennys on käsiteltävissä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yritysten taloushallinnossa hoidettiin taloushallintoa sitten yrityksen omassa talousosastossa tai tilitoimistossa.

Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Maria Volanen: Pysyvyys on T&K-verokannustimen tärkein ominaisuus