Uutiset ja tiedotteet

Matkakustannusten vähennysoikeutta korotetaan väliaikaisesti vuodelle 2022

Hallitus on linjannut, että asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan määräaikaisesti vuoden 2022 henkilöverotusta varten 7 000 eurosta 8 400 euroon. Palkansaajan pitää heinäkuussa tai loppuvuoden aikana itse hakea muutosta verokorttiinsa OmaVerossa, jos matkakuluvähennykset omavastuun jälkeen ylittävät kuluvalta vuodelta 7 000 euroa.

Asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärä on tarkoitus korottaa määräaikaisesti 8 400 euroon vuoden 2022 verotusta varten. Lisäksi oman auton mukaan laskettava matkakuluvähennys on tarkoitus korottaa määräaikaisesti viidellä sentillä säätämällä sen määräksi 0,30 euroa/km vuodelle 2022. Oma auton mukaan asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voi vähentää esim. niissä tilanteissa, joissa julkista kulkuneuvoa ei ole käytettävissä lainkaan. 

Lakimuutosesitys asiasta on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä (HE 37/2022). Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022.  

Nyt käytettävät verokortit ja ennakonpidätysprosentit on laskettu nykyisten euromääräisten enimmäisrajojen mukaan. Palkansaajan pitää heinäkuussa tai loppuvuoden aikana itse hakea muutosta verokorttiinsa OmaVerossa, jos matkakuluvähennykset omavastuun jälkeen ylittävät kuluvalta vuodelta 7 000 euroa tai asunnon ja työpaikan väliset matkat voi taittaa omalla autolla. 

Verohallinto ei korota vähennystä automaatiossa viran puolesta, vaikka oman auton käytön vähennys olisikin ollut jo verokortilla tälle vuodelle. Verohallinto perustelee tätä sillä, että verokorttimuutoksessa henkilön itsensä pitää aina tarkistaa kaikkien muutoksessa käytettävien tulojen, vähennysten ja vähennysten perusteiden oikeellisuus. 

Myöhemmin saatetaan vielä säätää, että liityntäpysäköinnistä aiheutuneet maksut kodin ja työpaikan välisten matkojen osalta tulisivat verovähennyskelpoisiksi. Tästä hallitus ei ole vielä antanut ehdotusta. 

Jo annettujen ehdotusten taustalla on energian hintojen nousu. Hallituksen kaikki energian hintojen nousun vuoksi tekemät linjaukset on luettavissa valtiovarainministeriön tiedotteesta 18.2.2022