Uutiset ja tiedotteet

Arvonlisävero ulkomaisten MBA-koulutusten järjestäjille

Toukokuun alusta lähtien myös ulkomaisten MBA-koulutusohjelmien järjestäjien on suoritettava arvonlisävero. Verottoman koulutuspalvelun määritelmään tuli muutos, kun Tasavallan presidentti vahvisti 13.4.2022 sisältömuutoksen arvonlisäverolain 40 pykälässä tarkoitetun verottoman koulutuspalvelun määritelmään. Lakimuutoksen tavoitteena on korjata Suomessa keskenään kilpailevien ja sisällöltään samankaltaisten MBA-koulutusohjelmien epäneutraali verokohtelu.  

Kotimaisten toimijoiden myymät MBA-koulutusohjelmat on pääsääntöisesti arvonlisäverollista palvelujen myyntiä. MBA-koulutusohjelmat eivät kuulu osaksi suomalaista tutkintojärjestelmää, eikä niiden antaminen kuulu suomalaisten koulutustoimen harjoittajien lainmukaiseen koulutustehtävään. Koulutusohjelmien järjestämistä ei myöskään avusteta lain nojalla valtion varoin.  Oikeuskäytäntömme on lakimuutoksen perustelujen mukaan johtanut siihen, että ulkomaisen korkeakoulun Suomessa myymä koulutuspalvelu on voinut olla Suomessa arvonlisäveroton silloin, kun kysymys on ollut toisessa jäsenvaltiossa viralliseen korkeakoulututkintojärjestelmään kuuluvasta ja siten tämän toisen jäsenvaltion säännösten mukaisesta valtion rahoittamasta koulutuksesta.  

Ulko- ja kotimaisia MBA-koulutusohjelmien myyntejä Suomessa on siis kohdeltu epäneutraalisti, ja tähän EU:n komissio puutui, mikä johti säädettyyn lakimuutokseen. 

Arvonlisäverolain 40 pykälä määritelmä verottomasta koulutuspalvelusta muuttuu siten, että Suomi palvelun verotusmaana määrittää edellytykset, joiden täyttyessä myynti on arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettu arvonlisäverosta vapautettu koulutuspalvelun myynti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulkomaisten toimijoiden on suoritettava arvonlisävero MBA-koulutusohjelman myynnistä Suomessa. Hallituksen esityksen mukaan näitä toimijoita on rajallinen määrä ja heidän myymiensä koulutusohjelmien määrä vuositasolla kylläkin vähäinen. 

Lain voimaantulon jälkeen arvonlisäverolain 40 § on kuuluu seuraavasti: 

  • ”Koulutuspalvelulla tarkoitetaan sellaista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, korkeakouluopetusta sekä taiteen perusopetusta, jota Suomen lain nojalla järjestetään tai jota Suomen lain nojalla avustetaan valtion varoin. ” 

Lakimuutos tulee voimaan 1.5.2022 ja sitä sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.