Lopputyöartikkelit

Etätyö on tullut tilitoimistoihin jäädäkseen

Sivian Immosen opinnäytetyön tulokset kertovat, että koronapandemia kiritti tilitoimistoja etätyöharppaukseen. Työskentelymateriaalit ja -välineet sekä vuorovaikutus vaativat kuitenkin vielä hiomista.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa opiskellut Sivian Immonen on tehnyt opin­näytetyön aiheesta Etätyöskentely ja sen ­kehityskohteet tilitoimistoissa. Tutkimukseen osallistui 206 vastaajaa Taloushallintoliiton jäsenyrityksistä. Vastaajista 42 prosenttia ei etätyöskennellyt ennen poikkeusaikaa.

Pandemian aikana valtaosa vastanneista teki päivittäin tai viikoittain etätyötä. Vain kymmenesosa vastaajista ei edelleenkään etätyöskennellyt.

Materiaalit, välineet ja toimintatavat kuntoon

Vastausten perusteella etätyöskentely tuli tilitoimistoihin jäädäkseen. Yritykset ovat pääosin onnistuneesti siirtyneet etätyökäytäntöihin, ja henkilöstö haluaa tehdä etätöitä jatkossakin.

Suurimpina etätyön esteinä tai haasteina pidettiin sähköisten työskentely­materiaalien saatavuutta sekä tarvittavien ja hyvän ergonomian takaavien työskentelyvälineiden saamista etätyöpaikalle.

Yritysten toimintatapojen suhteen isoimmiksi haasteiksi nousivat avoimen palautteen ja vuorovaikutuksen puute sekä ennakkoluuloiset asenteet. Itsensä johtamisessa hankalimmaksi arvioitiin työajan tauottaminen sekä työ- ja vapaa-ajan erottaminen.

Teksti: Vesa Ville Mattila. Julkaistu Tilisanomien koulutusliitteessä.

Lue myös