Alan parasta koulutusta

Olisiko asiantuntijatutkinnon aika? 

Taloushallintoalan KLT-tutkinto ja palkkahallinnon PHT-tutkinto ovat erinomainen sijoitus omaan työuraan. Tutkimusten mukaan asiantuntijapätevyys mahdollistaa monipuolisemmat ja haastavammat työtehtävät sekä paremman palkan.

Valmistaudu Taloushallintoliiton KLT- ja PHT-valmennuksella!

KLT- ja PHT-asiantuntijat tunnetaan talous- ja palkkahallinnon huippuosaajina, jotka yllä­pitävät ja kehittävät omaa osaamistaan. Molemmat tutkinnot suoritetaan läpäisemällä hyväksytysti päivän kestävä tentti, jossa testataan laajasti kokelaan osaamista.

Tutkintoihin voivat hakea yliopisto- (maisteri tai kandidaatti), ammattikorkeakoulu- (esim. tradenomi) tai merkonomin (taloushallinnon tai laskentatoimen suuntautuminen) tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus monipuolisista talous- ja/tai palkkahallinnon työtehtävistä. Tutkintoon voi myös hakea erityisen syyn perusteella, vaikka nämä vaatimukset eivät täyty.

Molemmat tentit ovat haastavia, ja niihin kannattaa valmistautua huolellisesti. Itsenäinen ja teoriaa kertaava lukija voi opiskella virallisen tutkintokirjallisuuden ja vanhojen tenttijulkaisujen avulla. Ohjausta ja vertaistukea kaipaavalle Taloushallintoliitto järjestää KLT- ja PHT-valmennuksia, jossa käsitellään perusteellisesti tentin eri aihealueita, tehdään mallitehtäviä ja harjoitellaan oikeaa vastaamistekniikkaa.

Tavoitteista totta KLT-valmennuksella

Taloushallinnon KLT-valmennus on toteutettu perinteisesti kuutena lähipäivinä. Tänä vuonna sen rinnalle on tullut uutena vaihtoehtona verkkovalmennus, joka sisältää yhteensä 16 verkko-oppimismoduulia eli yli 25 tuntia ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta. Molemmat valmennusvaihtoehdot ovat tarjolla kattavassa valmennuksen tehopaketissa, joka sisältää sekä lähipäivät että verkkovalmennuksen.

Verkkovalmennukseen kuuluu kaksi kysymysklinikkaa, joiden aikana osallistujat saavat kouluttajilta vastaamistekniikkaa ja lukusuunnitelmaa koskevia vinkkejä sekä voivat esittää heille kysymyksiä osaamissisällöstä. Sähköinen tenttiarkisto on tarjolla verkkovalmennettaville, tehopaketin hyödyntäjille sekä myös omana itsenäisenä valmennuskokonaisuutenaan. Sähköiset materiaalit (verkko-oppimismoduulit ja tentti­arkisto) ovat käytettävissä aina syksyn tenttipäivään saakka.

– KLT-valmennuksen uudet verkko-ominaisuudet tarjoavat opiskelijoille entistä enemmän vaihtoehtoja tenttiin valmistautumiseen, sanoo Taloushallintoliiton koulutuspäällikkö Päivi Laukkanen.

Taloushallintoliiton KLT-valmennuksessa korostuu vahva työelämäsidonnaisuus. Vaikka opetus tähtää tentin suorittamiseen, saa sieltä hyvät eväät myös jokapäiväiseen tekemiseen ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Kaikilla kouluttajilla on vahva kokemus taloushallintoalan töistä ja niiden edellyttämästä osaamistasosta.

Vahva vastaamistekniikka kartuttaa tenttipisteitä

Vuonna 2016 KLT-tentin suorittanut kirjanpidon johtava asiantuntija Juuli Ahosola on yksi Taloushallintoliiton KLT-valmennuksen kouluttajista. Omat kokemukset tentistä ja siihen valmistautumisesta ovat auttaneet ymmärtämään niitä haasteita, jotka jokaisen opiskelijan on taklattava.

Juuli Ahosola

– Omalla kohdallani kolmen vuoden työkokemus tuli täyteen juuri ennen tenttiä. Siihen sisältyi paljon aihealueita, joten aivan ensimmäiseksi tein listauksen siitä, mihin perehdyn ja mitä jätän opiskelematta. Pyrin ylläpitämään säännöllistä lukurytmiä ja käymään asioita läpi pieninä paloina. Tein myös simulaatiomielessä vanhoja tenttejä, Ahosola muistelee.

KLT-valmennuksessa perehdytään muun muassa oikeaan vastaamistekniikkaan, josta on suuri apu todellisessa tenttitilanteessa, missä aikaa on käytettävissä rajallisesti. Erinomaista harjoitusta tarjoavat kaksi erillistä tilinpäätöstehtävää aikaisemmilta vuosilta, joiden painoarvo on noin kolmasosa koko KLT-tentin laskentatoimen osion pisteistä.

Ahosola pitää verkkokoulutuksen joustavuutta erinomaisena lisänä KLT-valmennukseen, joka tosin edellyttää opiskelijalta enemmän tämän päivän työelämässäkin vaadittavaa itsensä johtamista. Toisaalta KLT-valmennuksessa keskitytään tiiviisti niihin osa-alueisiin, joista perinteisesti irtoaa eniten pisteitä.

– Mielestäni uudessa KLT-valmennuksessa on paljon positiivisia puolia. Vaikka lähipäivät ovat edelleen monelle tärkeä oppimistapa, tarjoaa verkkokoulutus uusia mahdollisuuksia. Siellä esimerkiksi seitsemän tunnin koulutuspäivä on helppo pätkiä parin tunnin kokonaisuuksiksi, mikä helpottaa keskittymistä ja uuden omaksumista, summaa Ahosola.

PHT-valmennus uudistuu lähitulevaisuudessa

Taloushallintoliitto tarjoaa palkkahallinnon PHT-tutkinnon suorittamiseen tähtääville koulutuskokonaisuutta, joka helpottaa tenttiin valmistautumista ja vahvistaa osaamista. Nykyinen PHT-valmennus tulee uudistumaan vuosien 2021–2022 aikana. Taloushallintoliiton Juha Sihvonen kertoo, että sen kehitysaskeleet tulevat seuraamaan KLT-valmennuksen viitoittamalla tiellä.

– Tavoitteenamme on tarjota myös PHT-valmennettaville entistä monimuotoisempia oppimistapoja ja tuloksellisempia oppimiskokemuksia. Kun valinnanvaraa on jatkossa enemmän, voi valmennukseen osallistuva entistä tarkemmin määrittää omat tavoitteensa ja keinot niihin pääsemiseksi, hän vinkkaa.

Valmennettaville avataan helpot askeleet valmennukseen netissä tehtävällä maksuttomalla alkukartoituksella, jollainen on jo käytössä KLT-valmennuksessa. Sen avulla jokainen voi helposti ja vaivattomasti hahmottaa, millainen valmennus sopii parhaiten omiin tarpeisiin ja oppimistyyliin.

Teksti: Ari Rytsy
Julkaistu Tilisanomien koulutusliitteessä

Kohti strategista oppimista 
Taloushallintoalalla osaamisen painotus on perinteisesti lakisääteisissä teemoissa ja koulutuksissa. Murros on kuitenkin tapahtumassa: Jatkossa tarvitsemme monenlaisia osaajia, spesialisteista kokonaisuuksien hallitsijoihin, peruspalveluiden tuottajista uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäjiin.