Lisäkouluttautuminen kannattaa myös palkka-ammattilaiselle

Taloushallintoliitto kartoitti taloushallintoalan ammattilaisten työ- ja koulutustilannetta. Kerroimme tästä viime numerossa KLT-kirjanpitäjien osalta.

Tutkimuksen mukaan lisäkouluttautuminen kannattaa myös palkka-ammattilaiselle. PHT-kirjaimia kantava ammattilaisten palkat olivat tutkimuksen mukaan yli 10 prosenttia korkeammat verrattuna muihin samoissa työtehtävissä työskenteleviin.

PHT:t ovat tutkimuksen mukaan taloushallintoalan laaja-alaisia ammattilaisia, sillä hyvin usein he tekevät myös kirjanpitoja tilinpäätöksiin asti.

Palkanlaskentaa työkseen tekevillä kompensaatiotaso vaihtelee suuresti maakunnittain. Otos oli tutkimuksessa melko pieni, mutta laajemmat havainnot muista ryhmistä olivat samansuuntaiset: Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla kompensaatiot olivat korkeimmat.  Myös työkokemus toi palkanlaskijoille suuremmat ansiot, ansiotaso nousee kokemuksen myötä.

PHT:t suhtautuvat keskimääräistä positiivisemmin taloushallintoalan näkymiin. Ainoastaan digitaalisaation houkuttelevuus nähtiin hiukan alempana kuin vastaajilla keskimäärin. Tähän joulukuussa tehdyn kyselyn tulokseen on varmasti voinut vaikuttaa tulevan tulorekisterihanke ja kaikki siihen liittyneet odotukset.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 3/2019.