Taloushallintoliiton tilinpäätös

Toimintakautemme vaihtuu uudeksi kesä–heinäkuun vaihteessa, joten nyt on hyvä hetki vilkaista taaksepäin ja suunnitella tulevaa. Päättyvä toimintakautemme oli jälleen menestyksekäs: saavutimme tai ylitimme kaikki asetetut tavoitteet.

Kauden aikana Taloushallintoliiton jäsenmäärä kasvoi 30 yrityksellä tai yhteisöllä. Liiton jäsenyritykset ja yhteisöt työllistävät noin 1 700 kirjanpitäjää tai palkanlaskijaa enemmän kuin edellisellä kaudella, yhteensä jo noin 10 000 henkilöä. Omasta mielestäni tärkeimmät tavoitteet ja mittarit niin liiton vaikuttavuuden kuin liiketoimintojemme menestymisen kannalta ovat jäsenistömme yhteenlaskettu henkilöstö sekä KLT- ja PHT-pätevyyksien lukumäärä Suomessa. Syksyllä järjestettävään KLT-tenttiin on ilmoittautunut yli 500 ja PHT-tenttiin 180 asiantuntijaa, joten näidenkin osalta olemme onnistuneet saavuttamaan tavoitteemme.

Liiton järjestämissä koulutuksissa kävi vuoden aikana yli 8 000 osallistujaa oppimassa uutta ja pitämässä yllä osaamistaan. Koulutusliiketoimintamme liikevaihto kasvoikin kahdeksan prosenttia nousten jo 2,5 miljoonaan euroon. Julkaisutoiminnan liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia lähentyen jo miljoonaa euroa. Menestyksekkäät liiketoiminnot mahdollistavat tulevalla kaudella jäsenmaksujen alentamisen tinkimättä edunvalvonnan ja jäsenneuvonnan resursseista. Voimme panostaa palveluidemme kehittämiseen koko toimialan menestys silmällä pitäen.

Tulevalla kaudella tulemme panostamaan erityisesti verkkokoulutustarjonnan kehittämiseen. Olemme päättäneet investoida omaan studioon ja tuottaa itse jatkossa enemmän verkkosisältöä ja siten palvella ketterämmin asiakkaita läpi koko Suomen. Luonnollisesti konseptoimme myös uusia valmennuksia ja tapahtumia, jotta saamme kiireiset asiantuntijat hetkeksi irtaantumaan arjesta, oppimaan uutta ja nauttimaan ja viihtymään liiton tilaisuuksissa.

Tulorekisterin osalta edunvalvontatyö jatkunee tulevallakin kaudella. Tiivistetty viestintäyhteistyö Verohallinnon kanssa on tuottanut hedelmää. Voinemme lukea jonkinlaiseksi erävoitoksi VM:n päätöksen siirtää etuuksien ja eläkkeiden ilmoittamista vuodella eteenpäin. Viestimme on mennyt perille. Isoja järjestelmä- ja prosessiuudistuksia on porrastettava useammalle vuodelle, jotta koko toimiala ja myös tilitoimistojen asiakkaat pysyvät kehityksessä mukana. Suurimmaksi saavutukseksemme edunvalvonnan saralla koen itse selkeän asennemuutoksen Verohallinnon ja tulorekisterin ylimmässä johdossa suhteessa tilitoimistoihin ja Taloushallintoliittoon. Nykyään meitä kuunnellaan ja tarpeisiimme reagoidaan nopeammin. Sama asenne valuu pikkuhiljaa myös suorittavaan portaaseen ja alkaa näkyä ja tuntua kaikkien tilitoimistojen arjessa.

Tulevalla kaudella jatkamme töitä samoilla painopistealueilla kuin nyt päättyvälläkin toimintakaudella. Pyrimme varmistamaan sujuvat viranomaisprosessit ja osallistumme entistä aktiivisemmin ja syvemmin tulorekisterin ja valtuutusten kehitystyöhön. Nostamme auktorisoidun palveluntarjoajan laatuvaatimuksia, benchmarkkaamme suoriutumista ja tuemme tilitoimistoja tavoitteiden saavuttamisessa.

Kaikkein tärkein tehtävämme on vahvistaa alan asiantuntijoiden identiteettiä ja tukea jäsenyrityksiä ja yhteisöjä osaamisen johtamisessa läpi koko toimialan.

Artikkelin on kirjoittanut Antti Soro, Taloushallintoliiton toimitusjohtaja.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 3/2019.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.