Alan parasta koulutusta

Miksi verkko-opiskelu kannattaa?

Verkkokoulutukset antavat asiantuntijoille hyvät mahdollisuudet ylläpitää ja lisätä omaa ammattiosaamista työn ohessa. Kouluttautua voi itselleen sopivana ajankohtana ja omalle oppimiselle otollisimmassa paikassa.

Midpointed Oy:n verkko­oppimisen ja modernien digi­työtapojen ekspertti Kristian Hentulan mukaan verkko-opetuksen hyveeksi on perinteisesti laskettu riippumattomuus paikasta. Jos koulutusta ei järjestetä suorana striiminä, opiskelija voi valita vapaasti myös opiskeluajankohdan.

Verkko-opetuksen haasteena on perinteisesti pidetty vuorovaikutuksen vähäisyyttä. Tämä korostuu tietysti tallennetuissa koulutuksissa. Striimatuissa koulutuksissakin vuorovaikutus voi olla haastavaa, koska kouluttaja ei pysty aistimaan koulutuksen tunnelmaa osallistujien mikroilmeistä ja eleistä.

Verkkopedagogiikan taso ja kouluttajien käytössä olevat digityökalut ovat kuitenkin kehittyneet harppauksin, mikä on parantanut oleellisesti verkkokoulutusten vuorovaikutteisuutta. Paljon on kuitenkin kiinni kouluttajan osaamisesta. Hänen tulee pystyä luomaan koulutukseen leppoisa ja välitön tunnelma.

– Kouluttajan positiivisuus ja rauhallisuus, oikeat työtavat sekä hyvä valmistautuminen vaikuttavat erityisen paljon verkkokoulutuksen onnistumiseen. Muun muassa Teamsiin sisälle rakennetut osallistamiskeinot helpottavat vuorovaikutuksen rakentamista. Suuressakin verkkokoulutuksessa voi aktivoida keskusteluun samanaikaisesti kymmeniä tai satoja ihmisiä ja kyselylomakkeilla voi osallistaa ujompiakin osallistujia. Tällainen ei onnistuisi perinteisessä luokkatilanteessa, Hentula pohtii.

Verkkokoulutukset keränneet kiitosta

Taloushallintoliiton verkkokoulutukset ovat keränneet runsaasti kiitosta. Verkkokoulutusten opiskelijoilta saama keskiarvo on 4,23 (asteikko 1–5).

Osallistujat ovat kiitelleet palautteissaan erityisesti hyvin suunniteltuja ja järkevästi rajattuja koulutuskokonaisuuksia, kouluttajien asiantuntemusta ja selkeyttä sekä käytännönläheisiä esimerkkejä ja tehtäviä.

Verkkokoulutuksia jo lähes 70

Taloushallintoliitossa verkkokoulutuksia on alettu järjestää vuonna 2014. Koulutuspäällikkö Päivi Laukkasen mukaan muutamien viime vuosien aikana verkko-opintojen sisältöihin ja verkko-opetusmetodien kehittämiseen on panostettu Taloushallintoliitossa erityisen paljon. Myös koulutuksissa käytettävää teknologiaa on päivitetty.

Päivi Laukkanen

– Viime vuonna siirryimme käyttämään Discendumin Priima-verkkokoulutusalustaa. Se on käyttöliittymältään aiemmin käytössä ollutta Optimaa selkeämpi ja helppokäyttöisempi, Laukkanen sanoo.

Priimassa on tällä hetkellä lähes 70 koulutusta, jotka käsittelevät pääasiassa kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja verotukseen liittyviä aiheita. Syksyllä on luvassa lisää erityisesti palkkahallinnon koulutustarjontaa. Koulutukset on jaettu perus-, ammatti- ja syventävän tason koulutuksiin. Suurin osa koulutuksista tuottaa KLT- ja PHT-tutkintojen ylläpitopäiviä.

– Kaikkiin koulutuksiin sisältöineen voi tutustua verkkosivuillamme. Opiskelun voi aloittaa käytännössä heti ilmoittautumisen jälkeen, ja opinnot voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti, vaikka mökiltä tai lomareissulta käsin. Kurssin suoritusoikeus on voimassa 32 päivää, Laukkanen kertoo.

Opiskelua omaan tahtiin

Verkkokoulutukset koostuvat koulutusvideoista, esitysmateriaaleista sekä avoimista tai monivalintatehtävistä. Yksittäisten videoiden pituus on 15–60 ­minuuttia, ja yhden koulutuksen videomateriaalin kokonaispituus vaihtelee 2–8 tunnin välillä.

Koulutukset rakentuvat moduuleista, jotka on hyvä suorittaa annetussa järjestyksessä. Seuraavaan moduuliin on mahdollista siirtyä yleensä vasta silloin, kun tietty määrä edellisen osion videoista on katsottu ja tehtävistä suoritettu.

Verkkokoulutukset tarjoavat meille kanavan reagoida nopeasti alan tietotarpeiden muutoksiin ja tarjota täsmäkoulutuksia valtakunnallisesti.

– Verkkokoulutusympäristö ohjaa opiskelijaa automaattisesti eteenpäin. Verkkokoulutuksiin voikin hyvin osallistua perustason IT-taidoilla. Opiskelija näkee koko ajan selvästi, missä kohtaa koulutusta hän on menossa. Koulutusten selkeästä rakenteesta olemme saaneet hyvää asiakaspalautetta. Tehtävien oikeat vastaukset ovat nähtävissä perusteluineen heti vastaamisen jälkeen. Reaaliaikainen palaute tehostaa oppimista. Kun koulutuksen on suorittanut loppuun, voi tulostaa itselleen todistuksen, Laukkanen kertoo.

Laukkasen mukaan Taloushallintoliiton vahva substanssiosaaminen ja alan parhaista asiantuntijoista koostuva kouluttajaverkosto näkyvät verkkokoulutusten monipuolisuudessa ja laadussa. Verkkokoulutusten avulla liitto voi vastata nopeasti alan ammattilaisten muuttuviin koulutustarpeisiin.

Teksti: Tuomas Lehtonen
Julkaistu Tilisanomien koulutusliitteessä

Verkkokoulutusohjeet
Verkkokoulutus on mukava ja tehokas tapa lisätä omaa osaamista – vaikka kotisohvalla!