Alan parasta koulutusta

Miten rakennetaan huipputiimi?

Oletko koskaan kuulunut huipputiimiin? Jos olet, muistat sen varmasti. Kokemus siitä, että kaikki toimii ja mikään ei ole mahdotonta, jättää lähtemättömän jälkensä. Kyse ei niinkään ole siitä, mitä minä teen, vaan siitä, mitä me teemme yhdessä.

Kyse on kommunikaatiosta

Kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat kaksi eri asiaa, vaikka emme useinkaan tee eroa sanojen välille. Siinä missä vuorovaikutus tarkoittaa ”keskinäistä, vastavuoroista vaikutusta”, kommunikaatio tarkoittaa alkujaan ”jakamista ja yhteiseksi tekemistä”. Jakamisen ja yhteiseksi tekemisen kautta ryhmästä tulee tiimi, jonka jäsenet tarvitsevat toisiaan onnistuakseen. ­Aidon tiimin ytimessä on halu auttaa ja tulla autetuksi, halu antaa ja ottaa vastaan. Se edellyttää luottamusta, joka ei synny itsestään, eikä se tarkoita kaikille samoja asioita.

Huipputiimin jäsenet ovat samalla puolella

Yhdessä tekeminen on mahdollista, jos olemme joka tilanteessa samalla puolella.

Liian usein ajatellaan, että ”pistetään yhteen parhaat insinöörit, bisnesväki ja jokunen tohtori, niin hyvä tulee”. Se ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu. Tiimien väliset erot eivät selity sillä, millainen koulutus tiimiläisillä on. Huipputiimissä kaikki tiimiläiset voivat luottaa siihen, että jokaisella on hyvä tahto toisiaan kohtaan. Se mahdollistaa ”sosiaalisten riskien” ottamisen. Toisin sanoen: uskallan olla oikeasti eri mieltä, puolustaa voimakkaasti kantaani ja ilmaista rohkeasti itseäni ilman, että minun täytyy pelätä, että sillä olisi kielteisiä vaikutuksia.

Yhdessä tekeminen on mahdollista, jos olemme joka tilanteessa samalla puolella. Se onnistuu, jos meillä on yhteinen tehtävä (missio), mikä puolestaan edellyttää yhteistä kieltä, jolla keskustella tiimiläisten toimintatavoista, vahvuuksista ja kehityskohteista, motivaattoreista ja stressitekijöistä.

Alkuperäinen Everything DiSC®-analyysi erilaisuuden sanoittajana

Yhteinen kieli vaatii harjoittelua ja sitä varten tarvitaan myös työkaluja. Alkuperäisestä DiSC®-analyysistä (ks. kuva) on vuosikymmenten saatossa kehittynyt helposti ymmärrettävä ja tehokas malli kuvata näkyvää käyttäytymistä.

Kun puhutaan DiSCistä, puhutaan kommunikaatiosta. Mallia ja mallin varaan rakennettuja profiileita ja valmennustyökaluja voidaan käyttää kehitettäessä kaikkea sitä, mikä vuorovaikutukseen ja eri toimintatyyleihin liittyy.

Puhuttaessa toimintatyyleistä katseet kiinnittyvät siis kommunikaatioon – eli jakamiseen ja yhteiseksi tekemiseen. Itseasiassa kommunikaatio saa monet kasvonsa juurikin sen takia, että olemme erilaisia, käyttäydymme ja toimimme eri tavoin. Kyse on luontaisesta moninaisuudesta, joka tulee näkyväksi eri toimintatyylien kautta. Ja juuri tästä huipputiimissä on kyse.

Teksti: Sami Jalonen. Julkaistu Tilisanomien koulutusliitteessä.

Sami Jalonen on mediataustainen henkilöstön kehittäjä. Hän on tehnyt koko uransa ajan töitä vahvojen ”persoonien” kanssa, toimien muun muassa radioiden ohjelmajohtajana, yritysvalmentajana ja MLP Modular Learning Prosesses Oy:n toimitusjohtajana.

Alan parasta koulutusta