Työelämäyhteistyö

Verkostossa yli 600 toimijaa ympäri Suomen. Alan harjoittelupaikkoja tarjolla opiskelijoille!

Houkutteleeko ura taloushallinnossa?

Me Taloushallintoliitossa haluamme olla mukana nostamassa alan kiinnostavuutta ja arvostusta. Me tarvitsemme alan kasvojenkohotuksen; lisää toimijoita ja osaajia alalle. Haluamme, että taloushallintoala on suunnannäyttäjä. Laadukas talous- ja palkkahallinto on jokaisen yrityksen selkäranka ja myös toimivan yhteiskunnan perusta. Taloushallinnon alalla työskentelee Suomessa yli 12 000 henkilöä ja alan vuosittainen liikevaihto on lähes 1,3 miljardia euroa.

Alan houkutteluvuuden parantaminen on alan yksi tärkeimpiä lähitulevaisuuden haasteita. Taloushallintoalan on näyttävä ja kuuluttava laajemmin ja alan tarjoamista mahdollisuuksista on saatava tietoa helpommin.

Alan houkuttelevuuden parantaminen sekä osaavamman työvoiman saaminen vaatii yhteistyötä. Yhteistyön keskiössä on vahva verkosto oppilaitoksia, opiskelijoita ja työnantajia. Me liitossa olemme alan eri osapuolet kokoava taho. Tarjoamme jäsenyrityksillemme ja oppilaitoksille yhteisen foorumin verkostoitua, jakaa parhaita käytäntöjä, etsiä ja löytää harjoittelijoita sekä kesätyöntekijöitä.

Löytyykö osaajia?

Taloushallintoala vaatii paljon, mutta antaa enemmän. Ura taloushallintoalalla ei ole piileskelyä mappien takana, vaan näköalapaikka liiketalouden ytimeen. Tulevaisuus tarjoaa entistä enemmän uudenlaisia mahdollisuuksia, myös ohjelmistorobotiikan ja digitalisaation osaamista tarvitaan. Taloushallintoalaa voi opiskella kymmenissä eri oppilaitoksissa Suomessa. Alan keskeiset osaajat ovat merkonomeja ja tradenomeja. Koulutuksen taso on korkea ja opiskelumuotoja on useita. Enenevässä määrin alalle hakeutuu myös alanvaihtajia.

Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa opiskelua ja alan muutosten seuraamista.

Me kutsumme kaikki jäsenyritykset ja oppilaitokset mukaan kehittämään taloushallintoalaa – yhdessä muutamme maailmaa.

Alan houkuttelevuutta lisäämme mm. tiivistämällä oppilaitosten ja työnantajien vuoropuhelua: mitä mahdollisuuksia oppilaitokset tarjoavat ja mitä työelämä tulevilta osaajilta edellyttää? Mahdollisuuksien ja tarpeiden yhteensovittamista varten me Taloushallintoliitossa kokoamme verkostoa, jonka jäsenten tehtävänä on konkretisoida, miten nämä saadaan kohtaamaan.

Tule mukaan!

Kysy lisää alan oppilaitosten ja yritysten yhteistyömahdollisuuksista:

Juha Sihvonen, puh. 040 059 9579, sähköposti: juha.sihvonen@taloushallintoliitto.fi

Kati Stenman, puh. 040 742 8142, sähköposti: kati.stenman@taloushallintoliitto.fi

Harjoittelupaikkoja tarjolla – lisää tarvitaan ympäri Suomea

Suomen Tiliyhtiöt Oy

Suomen Tiliyhtiöt Oy, Liedon toimipiste tarjoaa harjoittelupaikkaa taloushallintoalan opiskelijalle. Tarjolla kirjapito- ja tilinpäätöstehtäviä. Harjoittelun aloitus sopimuksen mukaan kevään 2023 aikana. Harjoittelun päätyttyä mahdollisuus työllistyä yritykseen taloushallinnon asiantuntijaksi.

Yhteydenotot sähköpostilla toimitusjohtaja Petri Lindholm, petri.lindholm@suomentiliyhtiot.fi.

Lisätietoja yrityksestä www.suomentiliyhtiot.fi

Monta toimijaa, yhteiset intressit
Taloushallintoalan houkuttelevuuden nostaminen ja osaavan työvoiman saaminen edellyttää Taloushallintoliiton, yritysten ja oppilaitosten yhteisiä ponnisteluita. Onnistunut työelämäyhteistyö on kolmen kauppa, joka hyödyttää myös tulevaisuuden ammattilaisia.
Yhteistyöjäsenyys oppilaitoksille
Kutsumme Taloushallintoliiton kumppaneiksi ammattikorkeakouluja ja oppilaitoksia, jotka järjestävät tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta talous- ja palkkahallinnosta.