Uutiset ja tiedotteet

Monta toimijaa, yhteiset intressit

Taloushallintoalan houkuttelevuuden nostaminen ja osaavan työvoiman saaminen edellyttää Taloushallintoliiton, yritysten ja oppilaitosten yhteisiä ponnisteluita. Onnistunut työelämäyhteistyö on kolmen kauppa, joka hyödyttää myös tulevaisuuden ammattilaisia.

  1. Millaisia työmahdollisuuksia taloushallinto tarjoaa nuorille tai alanvaihtajille?
  2. Mitä taitoja taloushallintoyritykset jatkossa odottavat osaajiltaan?
  3. Kuinka opiskelemalla voi ylläpitää ja vahvistaa ammattitaitoaan? 

Taloushallintoliiton käynnistämän työelämäyhteistyön ytimen muodostaa suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja jatkuva vuoropuhelu alan yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden kesken. Taloushallintoliitto toimii osapuolet kokoavana tahona. Se tarjoaa jäsenyrityksilleen ja oppilaitoksille yhteisen foorumin verkostoitua, jakaa parhaita käytäntöjä sekä etsiä ja löytää tulevaisuuden tekijöitä.

– Oppilaitosyhteistyössä yritykset voivat esittää omia osaamistarpeitaan ja toiveitaan tulevaisuuden tekijöille. Niiden pohjalta pystytään opetussisällöt pitämään työelämälähtöisinä ja asettamaan yhteistyölle sekä sisällöllisiä että määrällisiä tavoitteita, kuvailee yhteistyöverkostoa vetävä Juha Shvonen.

Oppilaitokset ovat ottaneet innokkaasti osaa taloushallintoalan oppilaitosyhteistyön kehittämiseen. Myös monet työnantajayritykset ovat huomanneet yhteistyön mahdollisuudet. Mukaan kuitenkin vielä mahtuu, kertoo Sihvonen. Työelämäverkostossa mukana olevat yritykset ja oppilaitokset

Näkyvyyttä tehostetaan yhdessä 

Marja Elo

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan lehtori Marja Elo on aiemmin työskennellyt taloushallinnon tehtävissä muun muassa eri tilitoimistoissa. Jo tilitoimistouransa aikana hän ajatteli, että alan tulisi tuoda itseään enemmän esille ja näin muuttaa mielikuvia taloushallinnosta. 

– Pidän oppilaistoyhteistyön kaltaista verkostoa tosi tarpeellisena taloushallintoalan houkuttelevuuden nostamiseksi. Onhan ala muuttunut valtavasti parinkymmenen vuoden aikana. 

Elo muistuttaa alan tarvitsevan sellaista näkyvyyttä, mihin mikään toimija tai toimijaryhmä ei yksin pysty.

Tieto täsmentää opetusta ja nostaa sen laatua.  

WinNovasta osallistuu neljä henkilöä oppilaitosyhteistyön kehittämiseen. Elo on mukana alan houkuttelevuutta sekä opinnäytteitä, harjoittelu- ja työpaikkoja pohtivissa teemaryhmissä. 

– Oppilaitosten tehtävänä on valmentaa opiskelijoita työllistymään valmistumisensa jälkeen. Oppilaitosyhteistyön myötä saamme ajantasaista tietoa niin alan yleisistä suuntauksista kuin alan yritysten tarpeista ja toiveista.  

– Kun voimme täsmentää ja täydentää opetustamme, sen laatu varmasti nousee. 

Elo toivoo oppilaitosyhteistyön vahvistuvan jatkossa. 

– Olisi hyvä saada mukaan lisää Satakunnan alueen tilitoimistoja sekä esimerkiksi kuntapuolen ja yritysten talousosastoja.

Perusasiat laadukkaasti haltuun 

Carita Stam

Turkulainen vuonna 1978 perustettu perheyritys Tili-Vinkki Oy panostaa laatuun. Sitä toimitusjohtaja Carita Stam odottaa myös alan koulutukselta. 

– Oppilaitoksissa pitäisi pureutua nykyistä enemmän itse kirjanpitoon esimerkiksi tiliristikoimalla. Vaikka ohjelmat tekevät tänä päivänä paljon, täytyy tietää perusasiat. 

– On ymmärrettävä, mistä kirjanpito on tehty ja mitä siinä tapahtuu. 

Nutturapäät ravisteltava nykyaikaan. 

Oppilaitosyhteistyön kehittämisessä Stam on osallistunut alan houkuttelevuutta pohtivaan teemaryhmään. Hän kehuu käytyjä keskusteluja ja esitettyjä ideoita. 

– Jo oppilaitosten näkemysten kuuleminen lisää ymmärrystä yhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista. 

Ketterän tilitoimiston kannalta kehitys tosin tuntuu hitaalta. 

– Mielikuva nutturapäisistä kirjanpitäjistä kaipaa ripeästi ravistelua. Meillekin tulisi uusia asiakkaita ja kiintoisia työtehtäviä, kunhan vain tekijöitä olisi tarpeeksi. 

Stam odottaa oppilaitosten kanssa järjestettäviä yhteistapaamisia ja suoria kontakteja opiskelijoiden kanssa. Silloin hän voisi kertoa alan arjesta ja vastata opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin. 

– Haluan viedä eteenpäin kirjanpidon ilosanomaa.

Teksti Vesa Ville Mattila

Tule mukaan toimintaan!