Pienimpien yritysten vastuullisuusraportointiin on kehitteillä pohjoismainen standardi

Vastuullisuusraportoinnissa yritys raportoi muistakin kuin taloudellisista saavutuksistaan ja vaikutuksistaan – esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksista, lopputuotteiden tuoteturvallisuudesta ja kierrätettävyydestä tai henkilöstön tasa-arvo- ja työturvallisuusasioista.

Vuodesta 2017 vastuullisuusraportointi on ollut pakollista suurille yrityksille koko EU-alueella. Suomessa asiasta on säädetty Kirjanpitolain 3a-luvussa.

Myös moni pieni yritys tuottaa tai aikoo tuottaa vastuullisuusraportointia jossakin laajuudessa, vaikka siihen ei olekaan lakisääteistä pakkoa. Syitä on monia:

  • Yrityksen johdolle tai omistajille vastuullisuuskysymykset ovat tärkeä arvo
  • Yrityksen rahoittajat edellyttävät vastuullisuusraportointia
  • Yrityksen asiakkaat edellyttävät vastuullisuusraportointia toimittajiltaan – esimerkiksi oman vastuullisuusraportointinsa tarpeisiin
  • Yritys kokee sen markkinoinnillisesti hyödylliseksi, olkoon kyse kuluttaja- tai yritysasiakkaista

Moni suuryritys on kokonaan tai osin ulkoistanut vastuullisuusraportoinnin käytännön toteutuksen esimerkiksi suurimmille tilintarkastusyhteisöille. Niille se on kannattavaa liiketoimintaa. Myös monille tilitoimistoille vastuullisuusraportoinnin tuottaminen omille pk-asiakkailleen voi olla mielekäs uusi palvelu.

Suomen, Ruotsin ja Norjan taloushallintoalan liitot ovat käynnistäneet yhteisprojektin, jonka tarkoituksena on luoda standardimalli pk-yrityksen vastuullisuusraportointiin. Standardi tekee vastuullisuusraportoinnin konkreettisemmaksi ja helpommaksi pk-yrityksille ja niitä palveleville tilitoimistoille. Standardin ensimmäisen version julkaisutavoite on helmikuu 2021.

Lue lisää standardihankkeesta täältä.

Tilisanomat 2/2018 -numerosta löydät Jussi Nokkalan ytimekkään Siirtyykö yritysvastuuraportointi osaksi talouden tunnuslukuja? -artikkelin vastuullisuusraportoinnista.

Myös julkishallinto pohtii yritysvastuulain säätämistä. Lue työ- ja elinkeinoministeriön raportti osoitteesta tem.fi > Oikeudellinen selvitys konkretisoi, millainen yritysvastuulaki voisi olla Suomessa.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 5/2020.

Kirjanpito-ohjelmistojen kysely tulee taas – vastaa ja voita koulutusta!
Toteutamme kyselyn tilitoimistoissa käytettävien kirjanpito-ohjelmistojen käyttäjäkokemuksista. Julkaisemme artikkelin tuloksista vuoden 2024 alussa. Kyselyn tulokset ovat suureksi hyödyksi niin ohjelmistojen käyttäjille kuin tuottajlle. Osallistumalla olet mukana kehittämässä taloushallinnon ohjelmistoja ja voit voittaa osallistumisen Tili- ja veropäiville 2024.
OmaVero muutoksia
OmaVeroon päivityksiä muun muassa asiakasvalintalistan näkymään ja tapahtumahakuun
OmaVeron ominaisuuksiin on marraskuussa tullut useita päivityksiä ja muutoksia. Taloushallintoliiton asiantuntijat ja Verohallinto ovat aktiivisessa vuoropuhelussa taloushallintoalan tarpeista viranomaispalveluissa. Jäsenyrityksemme tuovat pöytään käytännön kehitysehdotuksia tilitoimistojen arjesta. Uusista ominaisuuksista olemme olleet myötävaikuttamassa muun muassa asiakasvalintalistan näkymään sekä tapahtumahaun parannuksiin.