Pienimpien yritysten vastuullisuusraportointiin on kehitteillä pohjoismainen standardi

Vastuullisuusraportoinnissa yritys raportoi muistakin kuin taloudellisista saavutuksistaan ja vaikutuksistaan – esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksista, lopputuotteiden tuoteturvallisuudesta ja kierrätettävyydestä tai henkilöstön tasa-arvo- ja työturvallisuusasioista.

Vuodesta 2017 vastuullisuusraportointi on ollut pakollista suurille yrityksille koko EU-alueella. Suomessa asiasta on säädetty Kirjanpitolain 3a-luvussa.

Myös moni pieni yritys tuottaa tai aikoo tuottaa vastuullisuusraportointia jossakin laajuudessa, vaikka siihen ei olekaan lakisääteistä pakkoa. Syitä on monia:

  • Yrityksen johdolle tai omistajille vastuullisuuskysymykset ovat tärkeä arvo
  • Yrityksen rahoittajat edellyttävät vastuullisuusraportointia
  • Yrityksen asiakkaat edellyttävät vastuullisuusraportointia toimittajiltaan – esimerkiksi oman vastuullisuusraportointinsa tarpeisiin
  • Yritys kokee sen markkinoinnillisesti hyödylliseksi, olkoon kyse kuluttaja- tai yritysasiakkaista

Moni suuryritys on kokonaan tai osin ulkoistanut vastuullisuusraportoinnin käytännön toteutuksen esimerkiksi suurimmille tilintarkastusyhteisöille. Niille se on kannattavaa liiketoimintaa. Myös monille tilitoimistoille vastuullisuusraportoinnin tuottaminen omille pk-asiakkailleen voi olla mielekäs uusi palvelu.

Suomen, Ruotsin ja Norjan taloushallintoalan liitot ovat käynnistäneet yhteisprojektin, jonka tarkoituksena on luoda standardimalli pk-yrityksen vastuullisuusraportointiin. Standardi tekee vastuullisuusraportoinnin konkreettisemmaksi ja helpommaksi pk-yrityksille ja niitä palveleville tilitoimistoille. Standardin ensimmäisen version julkaisutavoite on helmikuu 2021.

Lue lisää standardihankkeesta täältä.

Tilisanomat 2/2018 -numerosta löydät Jussi Nokkalan ytimekkään Siirtyykö yritysvastuuraportointi osaksi talouden tunnuslukuja? -artikkelin vastuullisuusraportoinnista.

Myös julkishallinto pohtii yritysvastuulain säätämistä. Lue työ- ja elinkeinoministeriön raportti osoitteesta tem.fi > Oikeudellinen selvitys konkretisoi, millainen yritysvastuulaki voisi olla Suomessa.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 5/2020.

KILA:n lausunto yhtiölainallisten asunto-osakkeiden käsittelystä
Kirjanpitolautakunta julkaisi perjantaina 9. toukokuuta uuden lausunnon yhtiölainallisten asunto-osakkeiden käsittelystä asuntosijoittajan tilinpäätöksessä. KILA ottaa kantaa asunto-osakesijoittamista harjoittavan yhtiön omistamien yhtiölainallisten asunto-osakkeiden hankintamenojen tasearvon päivittämiseen sekä tilinpäätöksessä annettaviin liitetietoihin.
24.05.2023
Maaseudun yritysrahoitus uudistuu, tarjolla 500 miljoonaa – lisätietoa webinaaritallenteesta
Taloushallintoliitto järjestää webinaarin maaseudun yritystuista ja niiden hakemisesta 16. toukokuuta. Webinaari tähtää taloushallinnon ammattilaisen perustietojen lisäämiseen maaseudun yritysrahoituksesta. Tavoitteena on, että webinaarin myötä tilintoimisto pystyy tuottamaan parantuneella talousneuvonnalla ja ohjaamisella lisäarvoa asiakkaalle osana tilitoimiston palveluja