Uutiset ja tiedotteet

Vastuullisuusraportoinnista uutta liiketoimintaa tilitoimistolle?

Vastuullisuusraportoinnin tuottaminen asiakkaille voisi olla tilitoimistoille mielenkiintoinen lisäarvopalvelu. Esimerkiksi suuret Suomessa toimivat tilintarkastusyhteisöt ovat tarjonneet asiakkailleen jo pitkään vastuullisuusraportoinnissa avustamista tai raportoinnin tuottamista ulkoistettuna palveluna. Niiden asiakaskunnasta löytyy kuitenkin suuri joukko suuria yrityksiä, jolloin asiakuntaa on valmiiksi tyrkyllä.

Tilitoimistojen osalta tilanne on huomattavasti haasteellisempi. Useimpien tilitoimistojen asiakaskunta koostuu pienistä yrityksistä, joille vastuullisuusraportointi ei nyt ja vielä lähitulevaisuudessakaan ole lakisääteiden velvoite. EU-komissiossa on tosin pohdittu raportointivelvoitteiden ulottamista myös pk-yrityksiin, mutta tämä olisi ajankohtaista vasta vuosien päästä. Muusta kuin lakisääteisestä syystä raportoivia yrityksiäkin on varsin vähän.

Vastuulllisuusraportointi – Uhka vai mahdollisuus

ESG- eli vastuullisuusrapotointi

Vastuullisuusraportoinnin tuottaminen edellyttäisi kuitenkin asiaan keskittyviä työntekijöitä, käytännössä pientä tiimiä. En usko, että useimmille suuremmillekaan tilitoimistoille tiimin palkkaaminen ja kouluttaminen on realistinen vaihtoehto pitkään aikaan. Sen sijaan voi pohtia esimerkiksi verkostoitumista. Suomessa on useita vastuullisuusraportointiin panostaneita konsulttifirmoja. Lisäksi tilitoimisto voi hyvin tuotteistaa palveluja, joissa tietoa kaivetaan taloushallinnosta ja palkoista asiakkaan raportoijan tarpeisiin.

Suosittelen ainakin uusasiakashankinnassa mukana olevalle tilitoimistolaisille vastuullisuusraportoinnin perusteiden haltuunottoa. Näin ei olla housut kintuissa, kun lupaava potentiaalinen asiakas lyö pöytään vastuullisuusraportointikortin. Tämän kirjoituksen lukaisemalla pääset hyvin alkuun.

Entäpä tilitoimiston oma vastuullisuusraportointi

Jos asia kiinnostaa, voit pohtia vastuullisuutta ja vastuullisuusraportointia omassa tilitoimistossasi. Voit pohtia esimerkiksi tavoitteita, joilla kehität henkilöstön hyvinvointia ja osaamista tai edesautat vaikkapa paikallisten opiskelijoiden pääsemistä työelämään. Voit myös kehittää hyvää hallintoa osana hyvää liiketoimintaa, joka tukee vaikkapa asiakasyritystesi työntekijöiden henkilötietojen suojaa, torjuu rahanpesua tai varmistaa, että työntekijänne eivät kiireessä tai ymmärtämättömyyttään mahdollista asiakkaidenne talousrikoksia.

Ympäristönäkökulma sen sijaan on asiantuntijapalveluyritykselle haasteellisempi teema. Jos pidätte kirjanpitoa pilvessä, ette juuri voi vaikuttaa paljonko serverit huristavat sähköä Visman tai Finagon tai muun ohjelmistotalon konesaleissa. Itse näen konkreettisimpina toimina etäpalaverien ottamisen tavaksi kauempana sijaitsevien asiakkaiden kanssa ja etätyön mahdollistamisen työntekijöille. Ympäristö kiittää, mutta samalla autatte kehittämään myös monien työntekijöiden ja asiakkaidenkin arjen sujuvuutta.

Vaikuttaisi siltä, että CSRD direktiivi velvoittaisi myös pk-yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan vuodesta 26 eteenpäin, mutta tämä on vasta direktiivin luonnoksessa.