Yritysvastuu ja kestävyysraportointi

Mitä yrityksen ja tilitoimiston on hyvä tietää kestävyysraportoinnista ja yritysvastuusta?

Palveluntarjoajia

Tällä sivulla esitellään jäsenistöömme kuuluvia yrityksiä, jotka tarjoavat yritysvastuuseen ja kestävyysraportointiin liittyviä palveluita:

Azets Insights Oy

Tarjoamme konsultointia kestävyysraportointiin, avustamme raportointiprosessissa, suoritamme hiilipäästöjen laskentaa ja konsultoimme myös muissa yritysvastuun aiheissa.

Econia Oy

Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajaa selvittämään, että sopimuskumppanit täyttävät sekä sopimuskumppaneina että työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Vastuullisuuden merkitys on kasvanut jatkuvasti ja yrityksiä velvoitetaan toimimaan yhä vastuullisemmin kaikessa toiminnassaan. Asiakkaamme saa käyttöönsä kokonaisvaltaisen, riskejä minivoivan palvelupaketin, jonka avulla pystytään hallinnoimaan kaikki tarvittava dokumentaatio ja tieto yhdistettynä tehokkaaseen ja luottamukselliseen kommunikointiin ja konsultointiin eri toimijoiden välillä. Meillä on asiantuntemus auttaa asiakkaitamme hyödyntämään ulkopuolista työvoimaa mahdollisimman riskittömästi ja näin vapauttaa asiakkaidemme voimavaroja muihin hankkeen toimintoihin. Asiakkaamme toimivat muun muassa rakennusalalla, kemian teollisuudessa, metsäteollisuudessa ja energia-alalla sekä Suomessa että eri Euroopan maissa.

EMU Growth Partners Oy

EMU auttaa asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti pitämään huolta liiketoiminnan vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Taloushallinnon ja lakipalvelujen lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat yritysvastuun nykytilan kartoitus, vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen, vastuullisuustavoitteiden asettaminen, yritysvastuun raportointi ja viestintä sekä vastuullisuusasiantuntijan tukipalvelut.  Autamme lisäksi monipuolisesti henkilöstöhallinnon kehittämisessä.

Tulevaisuus Oy

Lue lisää aiheesta: Vastuullisuus