Yritysvastuu ja kestävyysraportointi

Mitä yrityksen ja tilitoimiston on hyvä tietää kestävyysraportoinnista ja yritysvastuusta?

Kestävyysraportointi liiketoimintana

EU:n lainsäädännön seurauksena kestävyysraportointi yleistyy nopeasti sekä suurempien että pienempien yritysten keskuudessa. Raportoinnille on asetettu selkeät määritelmät ja kehykset ESRS-standardien (European Sustainability Reporting Standard) muodossa, joita seuraamalla asiantuntija voi aloittaa raportoinnin yhdessä raportoivan yrityksen kanssa.

Kestävyysraportointi tarjoaa monia mahdollisuuksia erikoistua ja tarjota erilaisia palveluita yrityksille ja julkisen hallinnon tukemiselle. Raportoitavat aiheet jakautuvat karkeasti neljään eri teemaan; ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset, taloudelliset vaikutukset ja hallinnolliset vaikutukset. Jokainen teema sisältää useita eri alateemoja, joiden tiedon kerääminen sekä yrityksestä että yrityksen arvoketjusta vaatii resursseja ja tukea.

Raportoitavien teemojen olennaisuus määritellään kaksoisolennaisuusanalyysissa, jossa tarvitaan erityisesti taloushallinnon asiantuntijoiden ymmärrystä raportoivan yrityksen toimialasta ja liiketoiminnasta. Kaksoisolennaisuusanalyysissa tarkastellaan edellä mainittua neljää teemaa ja kartoitetaan vaikutuksia – sekä varsinaista vaikutusta, joka kohdistuu ulospäin yrityksestä (esimerkiksi päästöt), että yritykseen kohdistuvaa taloudellista vaikutusta (esimerkiksi hävitty kauppa raportoimattomien päästöjen seurauksena). Lisäksi raportoivien yritysten tulee tunnistaa oman liiketoimintansa riskit kestävälle kehitykselle sekä taloudelliset riskit ja mahdollisuudet toimialalle. Tässä taloushallinnon asiantuntijan syvä ymmärrys raportoitavasta toimialasta tukee kestävyysraportointia.

Lue lisää aiheesta: Vastuullisuus