Yritysvastuu ja kestävyysraportointi

Mitä yrityksen ja tilitoimiston on hyvä tietää kestävyysraportoinnista ja yritysvastuusta?

NSRS-standardi

NSRS:n sivuille (englanniksi)

NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard), on standardi, joka tulee PK-sektoria kestävyysraportoinnissa.

Pohjoismaalaisen hallinnollisen liiton asiantuntijoiden rakentamaa standardia on hyödynnetty osana EFRAG-organisaation työtä EU:n vapaaehtoisen raportointistandardin rakentamisessa (VSME ESRS, Volunteer Small and Medium Sized Enterprises European Sustainability reporting Standards).

NSRS tarjoaa työkaluja raportoinnin aloittamiselle pienemmille PK-sektorin yrityksille, jotka harkitsevat siirtymistä (tai lainsäädännöllisten velvoitteiden seurauksena joutuvat siirtymään) kohti kestävyysraportointia. Standardin tietopankki tarjoaa laajasti ohjeistusta kestävyyden eri teemojen raportointiin sekä MS Excel -pohjaisen työkalun, joka avustaa raportointiprosessin läpiviennissä.

NSRS-standardin tarkoitus on tukea PK-sektorin yrityksiä siirtymässä EU:n kestävyysraportoinnin määräyksiin. Työkalu ja ohjeet tarjoavat myös hyvää materiaalia taloushallinnon asiantuntijoille ja tilitoimistoille kestävyysraportoinnin liiketoiminnan aloittamiselle.

Tutustu työkaluun ja materiaaleihin täällä: https://www.nsrs.eu/reports/1st-edition

NAF-yhteistyö

Standardi on kehitetty pohjoismaisena yhteistyönä. Taloushallintoliitto kuuluu Nordic Accountant Federation (NAF) -järjestöön, jossa ovat mukana tilitoimistojen toimialajärjestöt Suomen lisäksi Norjasta (Regnskap Norge), Ruotsista (Srf konsulterna) ja Tanskasta (Cereda). Yhteistyön tarkoituksena on jakaa ja välittää tietoa alan pohjoismaisesta tilanteesta ja auktorisoiduista alan toimijoista.

Suomen osalta NSFR-työstä vastaa Leonard Breukers, Azets Oy.

Päivitämme tälle sivulle tietoa NSRS-standardista.

Raportointipohjat

Kestävyysraportoinnin aloittelevalle yrityksille sopii taso Entry, jonka eri kieliversiot löydät täältä:

https://www.nsrs.eu/reports/1st-edition

Lisää aiheesta: Vastuullisuus