Uutiset ja tiedotteet

Ketteryyttä vastuullisuuden raportointiin

EU:n uusi kestävyysdirektiivi linkittyy vahvasti kirjanpitolakiin, mikä osaltaan korostaa kirjanpitoammattilaisen roolia vastuullisuusraportoinnissa. Taloushallinnon ammattilaisten työtä tehostaa ja sujuvoittaa uusi raportoinnin standardi. NSRS-standardi on GRI-standardista poiketen kehitetty nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön.

NSRS – A standard with the small ones in mind.

Yritysvastuu on monisyinen kokonaisuus. Yksinkertaistaen kyse on siitä, että yritykset kantavat vastuunsa omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yritykset avaavat vastuullisuuttaan sidosryhmilleen vastuullisuusraporttien avulla. Tässä raportoinnissa on taloushallinnon ammattilaisilla yhä tärkeämpi rooli.

Vastuullisuusraportoinnin merkitys kasvaa seuraavan parin vuoden aikana, kun EU:n uusi kestävyysraportoinnin direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) astuu voimaan vuonna 2024. Uusi kestävyysdirektiivi linkittyy vahvasti kirjanpitolakiin, mikä osaltaan korostaa kirjanpitoammattilaisen roolia raportoinnissa.

Valtaosa suuryrityksistä ja listayhtiöistä perustaa vastuullisuusraportointinsa GRI-standardiin (Global Reporting Initiative), joka on varsin järeä ja raskas työkalu.

Nyt olemme yhdessä muiden pohjoismaisten liittojen kanssa rakentaneet uuden kestävyysraportoinnin standardin nimenomaan pienille ja keskisuurille yrityksille. NSRS-standardin (Nordic Sustainability Reporting Standard) ensimmäinen versio keskittyi ympäristövaikutusten arviointiin. Nyt on julkaistu laajempi versio sekä siihen liittyvät raportointipohjat ja esimerkkiraportit. Osa pohjista on pian saatavilla myös suomeksi.

Lisätietoa NSRS-standardista

Järjestimme syksyllä 2022 ensimmäistä kertaa taloushallinnon vastuullisuusraportoinnin erikoistumisohjelman. Koulutuksemme on kattava ja perusteellinen opastus vastuullisuusraportoinnin syövereihin. Kouluttajina Anne Vanhala ja Leonard Breukers, joka on Suomen osalta vastannut NSRS-standardityöstä.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.

Jutun valokuva: Karin Beate Nøsterud /norden.org