Uutiset ja tiedotteet

Uusia asiantuntijaryhmiä – haussa uusia tekijöitä

Taloushallintoliiton asiantuntijaryhmissä jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa koko alan kehittymiseen. Nyt haemme uutta intoa ja osaamista kahteen uuteen työryhmään, yritysvastuun sekä osaamisen ja oppimisen kehittämisen asiantuntijaryhmiin.

Taloushallintoliiton aktiiviset ja vireät, jo usean vuoden ajan toimineet asiantuntijaryhmämme, Henkilöstö-​ ja palkkahallinnon sekä Kirjanpidon ja verotuksen ryhmät saavat täydennystä. Kokoamme kaksi uutta työryhmää, joiden kausi käynnistyy joulukuussa 2022:

  • Yritysvastuun asiantuntijaryhmä
  • Osaamisen ja oppimisen kehittämisen asiantuntijaryhmä

Ryhmien toiminta perustuu osallistujien intoon sekä monipuoliseen ja erilaiseen asiantuntemukseen. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea ja olla mukana kaikessa. Käsittelemme jäsenneuvontaan, tiedotukseen ja koulutussuunnitteluun liittyviä kiinnostavia ja koukuttavia teemoja joustavasti ja sopivalla kokoonpanolla nokikkain tai teamsilla.

Työryhmien kautta sinulle aukeaa hyvä väylä tarjota osaamistasi esimerkiksi koulutuksiimme ja julkaisukanaviimme. Aikasi korvaamme kokouspalkkiolla tai tuntiperusteisella korvauksella esimerkiksi selvitys- tai kirjoitusurakoissa.

Kysy lisää

Juha Sihvonen, puh. 040 059 9579

Yritysvastuun asiantuntijaryhmä

Uudessa ja mielenkiintoisessa asiantuntijaryhmässä keskustellaan alan kehityksestä ja mahdollisuuksista erityisesti taloushallinnonalan ja tilitoimistojen näkökulmasta. Haemme mukaan osaajia, joilla on hallussa joko teoreettinen tausta tai käytännön kokemusta vastuullisuusraportoinnista.

Nopeasti muuttuvat säännökset ja osaamistarpeet, vastuullisuusraportoinnin rooli ja merkitys osana yhtiöiden taloudellista raportointia, tulevaisuuden näkymien pohtiminen taloushallinnon asiantuntijan roolin ja osaamistarpeiden näkökulmasta, koulutusten suunnittelua ja oman innostuksen mukaan myös kouluttaminen antavat ryhmän jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa alan kehitykseen talousammattilaisten joukossa. Esimerkiksi Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS)-vastuullisuusstandardia tullaan edistämään ja kehittämään asiantuntijaryhmässä. Standardin kehityksessä jaetaan yhteistä osaamista ja ymmärrystä vastuullisuusraportoinnista, taloushallinnon prosesseista, muuttuvista säännöksistä ja käytännön raportointityöstä.

Tule vaikuttamaan vastuullisuusraportoinnin tulevaisuuteen Suomen tilitoimistoissa ja tukemaan raportointistandardin kehitystyötä!

Osaamisen- ja oppimisen kehittämisen asiantuntijaryhmä

Kysy lisää

Ari Lahdenkauppi, puh. 050 592 9509

Asiantuntijaryhmässä keskustellaan laaja-alaisesti, mitä osaamisen- ja oppimisen kehittäminen on nyt ja tulevaisuudessa. Mitä osaamista toimiala tarvitsee tulevaisuudessa? Mitkä oppimisen muodot parhaiten vastaavat tuleviin tarpeisiin? Tavoitteenamme on olla edistyksellisin ja menestynein pätevyyksien tarjoaja sekä kouluttaja toimialallamme. 

Taustasi voi olla esimerkiksi johdon, HR / HRD:n, koulutuksen tai liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä, toimialan asiantuntijaorganisaatiosta tai oppilaitosympäristöstä.

Hae mukaan innostavaan ja osaavaan joukkoon!

Miten haen?

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostilla (viim. 31.10.2022):

Kuka voi hakea?

Voit ilmoittautua mukaan, jos työskentelet liiton jäsentilitoimistossa tai yhteistyöjäsenen kuten ohjelmistotalon, oppilaitoksen tai yrityksen talousosaston palveluksessa.

Miten valinta tehdään?

Taloushallintoliiton ja säätiön hallitukset nimeävät ryhmien jäsenet ilmoittautuneiden joukosta. 

Hallitus ja asiantuntijaryhmät v. 2022-2023