Uutiset ja tiedotteet

Omistajanvaihdos yrityksessä – Lisäarvoa kirjanpitäjän asiakastyöhön?

Yrittäjän työ ja elämä yrityksessä on usein arjen viemää. Yrityksen myynti, osto tai sukupolvenvaihdos ovat isoja, strategisia kysymyksiä, joiden pohtiminen ei useinkaan liity yrityksen päivittäiseen johtamiseen. Toisaalta potentiaalinen ostaja voi milloin tahansa ilmestyä ja esittää yrittäjälle usein varsin mielenkiintoisen kysymyksen: mahtaisiko yritys olla myynnissä? Tämän vuoksi yritystoiminnasta luopumisen pitäisi olla yrittäjälle entuudestaan tuttu kysymys, johon varaudutaan pitämällä yritys jatkuvasti myyntikunnossa.

Tilitoimiston yksi menestyksen kulmakivi on liiketoimintaa kehittävät asiakkaat. Omistajanvaihdosta kohti kulkevat yrittäjät ovat usein hyvin tietoisia yrityksen arvon muodostumisesta yrityskauppatilanteessa, ja he panostavat liiketoiminnan kehittämiseen myös siitä näkökulmasta.  Omistajanvaihdoksen jälkeen yritykset menestyvät, kehittyvät todennäköisemmin kuin vasta perustetut yritykset.

Kirjanpitäjä on se luottopakki, jolta yrittäjä voi kysyä: kuka tällaista haluaisi ostaa?

Kirjanpitäjällä on usein merkittävä etuoikeus kuulua asiakkaana olevan yrittäjän luottamien henkilöiden joukkoon. Parhaimmillaan tilitoimisto on yrittäjän paras kumppani ja kirjanpitäjä henkilö, joka tuntee ja tietää yrittäjän ja yrityksen kunnon. Kirjanpitäjällä on näköalapaikka yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja sen viime aikaiseen kehitykseen.

Kirjanpitäjä näkee usein ensimmäisenä, jos yrityksen volyymi pienenee, tositemäärä supistuu, liikevaihtoa katoaa ja kate heikkenee. Tämä on se viimeinen hetki puhua yrittäjän kanssa yritystoiminnan myymisen vaihtoehdosta. Tosin jo ennen ensimmäisiä merkkejä hiipumisesta jokaisen yrittäjän kanssa olisi hyvä käydä keskusteluita yrityksen myyntikunnosta ja myymisestä. Toiminnan hiipuminen ei ole tilitoimiston, kirjanpitäjän eikä asiakkaan etu. Kaikkien etu on se, että ennen kun liiketoiminnan arvo ehtii laskea, veturina on uusi energinen yrittäjä. Näin luopuva yrittäjä saa parhaimman hinnan, tilitoimisto entistä paremman asiakkaan ja uusi yrittäjä hyvän lähdön yrittäjyysmatkalleen. 

Ota omistajanvaihdos puheeksi

Ammattimaisesti asiakkaistaan huolehtivalla kirjanpitäjällä on hyvät mahdollisuudet ottaa säännöllisin väliajoin asiakkaiden kanssa puheeksi yrityksen omistajanvaihdos (vrt. tilinpäätöskeskustelu). On mahdollista, että yritystoiminnan myyminen ei tule yrittäjän mieleen, ellei siitä suoraan keskustella hänen kanssaan. Kirjanpitäjä on se luottopakki, jolta yrittäjä voi kysyä: kuka tällaista haluaisi ostaa?

Jo pelkkä keskustelun avaus yritystoiminnan myynnin mahdollisuudesta voi antaa yrittäjälle uutta toiminnan kehittämisen voimaa ja vähintäänkin jättää yrittäjän mieleen herätteen siitä, että ansaittu eläkepäivä tai uudet suunnitelmat ovat mahdollisia. Joskus asiakkaan kanssa keskustellessa havaitaan, että yrityksen toiminnassa on tilaa kehittymiselle ja laajentumiselle. Silloin taas yritysoston puheeksi ottaminen voi sysätä käyntiin positiivisen muutoksen kohti nopeampaa kasvua, kehitystä ja uudistumista. 

Kirjanpitäjällä on varteenotettava mahdollisuus auttaa asiakastaan ennakoimaan yrityksen tulevaisuutta ottamalla omistajanvaihdos puheeksi. Näin asiakas saa lisäarvoa ja tilitoimistolle puheeksi ottaminen voi konkretisoitua uutena asiakkuutena yrityskaupan jälkeen. Pienen yrityksen ostaja löytyy usein yrittäjän lähipiiristä ja joskus myös oman tilitoimiston muista asiakkaista.

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille 1.1.2022-29.2.2024 -hanke.

Tuija Aitto-oja, Oulun Seudun Uusyrityskeskus
Juha Tall, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ilona Ukkonen, Suomen Uusyrityskeskukset


Omistajanvaihdos – info tilitoimistoille ti 13.9.

Mitä tilitoimiston on syytä tietää omistajanvaihdoksesta? Minne ohjata omistajanvaihdoksen kynnyksellä oleva asiakas? Mitä palveluita voi tarjota itse ja missä on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen? Tuoko omistajanvaihdoksen ymmärtäminen mahdollisuuden lisäpalveluille?

Taloushallintoliitto ja Suomen Yrittäjät järjestävät tilitoimistoille suunnattuja info- ja keskustelutilaisuuksia omistajanvaihdoksessa huomioitavista asioista. Seuraava tilaisuus ti 13.9.2022, 8.30–10.00, ilmoittaudu mukaan tästä