Vakuutusturva ja vastuunrajaus

Huolehdi kattavasta vakuutusturvasta ja kirjaa vastuut sopimukseen.

TAL2018 Yleisissä sopimusehdoissa on tilitoimiston vastuun enimmäismäärä asetettu 10 000 euroon yhdessä vahinkotapahtumassa ja saman tilikauden aikana ilmenneissä vahinkotapahtumissa yhteensä enintään 20 000 euroon, ellei muusta enimmäismäärästä ole nimenomaisesti erikseen sovittu. 

Sopimukseen sisältyvät vastuunrajoitukset sekä vastuun enimmäismäärä ovat niin keskeisiä sopimuksen elementtejä, että ne tulee aina ottaa esille asiakkaan kanssa sopimusta laadittaessa, jotta asiakas ymmärtää, että vastuu on rajattu.

Suuret asiakkaat voivat vaatia, että vastuun enimmäismäärä on reilusti enemmän, kuin on kirjattu yleisiin sopimusehtoihin. Joskus taas tilitoimiston itsensä saattaa olla suositeltavaa ehdottaa asiakkaalle suurempaa vastuun määrää, kuin mitä on kirjattu yleisiin sopimusehtoihin. Tämä voi olla tilitoimistolle esim. imagosyistä järkevää, ja joskus asiakashankinnan kannalta suorastaan välttämätöntä. Eli tilitoimisto voi esimerkiksi perustella asiakkaalle, että voit olla huoleti – jos jostakin syystä aiheuttaisimme sinulle vaikkapa 100 000 euron taloudellisen vahingon, korvaamme sen kyllä täysimääräisesti.

Riittävä vakuutusturva 

Auktorisointivalvonnassaan Taloushallintoliitto edellyttää, että sen jäsenillä on asianmukainen varallisuusvastuuvakuutus (taloudellisen vastuun vakuutus), joka vastaa toiminnan laatua ja laajuutta. Vakuutusten kattavuutta tulee seurata vuosittain.

Hyvä tietää

Tarjoamme jäsenillemme Fennian kanssa suunniteltua, tilitoimistoille räätäilöityä vakuutusratkaisua.

Tilitoimistoturva kattaa kaiken tämän

Tilitoimistoturva-esite

Riittävän vakuutusturvan tulee kattaa koko asiakaskantaan sekä mahdollisiin sarjavahinkoihin liittyvät riskit. Asiaan vaikuttaa myös tilitoimiston oma taloudellinen asema ja riskinkantokyky. Korvauksia asiakkaalle voi maksaa myös omasta kassasta, jos oma talous sen sallii. Jotkut maksavatkin pieniä korvauksia ilmoittamatta niitä vakuutusyhtiölle ja pitävät omavastuut korkeina ja käyttävät vakuutusturvaa isommissa vahinkotapauksissa. 

Vakuutusmäärää asetettaessa tulee huomioida asiakkaiden kanssa sovitut vastuunrajaukset, myös halutessa ennakoivasti mahdolliset tulevat yleisiä sopimusehtoja suuremmat vastuun enimmäismäärät uusien asiakkaiden kanssa. Sen suositellaan olevan vähintään toimeksiantosopimuksiin kirjatun vastuun enimmäismäärän mukainen, mielellään selkeästi suurempi.

Joskus tilitoimistotarkastuksissa käy ilmi, että tilitoimisto on kirjannut toimeksiantosopimuksiin suurempia vastuun enimmäismääriä, kuin mitä oli vakuutuksen vakuutusmäärä. Tällöin tilitoimistolle tulee kiire päivittää vakuutuksensa ajan tasalle.

Sopimukset ja sopiminen
Liiton jäsenillä tulee olla kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaidensa kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus. Suositamme sitä koko alalle.
15.11.2021
Alihankintasopimus tilitoimistossa
Asiakastöiden ostaminen alihankintana toiselta tilitoimistolta tai ammatinharjoittajalta on yleistynyt. Olemme koonneet listaa alihankintasopimuksessa huomioitavista asioista.

Uutisia

15.11.2021
Alihankintasopimus tilitoimistossa
Asiakastöiden ostaminen alihankintana toiselta tilitoimistolta tai ammatinharjoittajalta on yleistynyt. Olemme koonneet listaa alihankintasopimuksessa huomioitavista asioista.