Uutiset ja tiedotteet

HR-palvelut lisätty TAL 2018 mallisopimukseen

TAL2018- mallisopimuksesta löytyy nyt oma palvelualue HR- palveluille, jota voi käyttää joustavasti sovittaessa erilaisista HR- palvelujen toimitusmalleista. Samalla päivitimme muutamia palveluerittelyn vanhentuneita kohtia.  

HR-palvelujen kirjo on moninainen ja niiden sisältö vaihtelee. Palveluerittelyyn on kirjattu esimerkinomaisesti tyypillisimpiä palveluja otsikkotasolla. Tarpeen mukaan tilitoimisto voi lisätä erittelylle palveluja omina riveinään. Käytännössä HR-palveluerittelyä hyödyntävän tilitoimiston tulee laatia palvelukuvaus tai vastaava dokumentaatio, josta käy tarkemmin ilmi tuotetun palvelun sisältö.  

HR-palveluerittelyä voi käyttää joustavasti erilaisissa palvelujen toimitusmalleissa.:

  • Palveluja voidaan tarjota ulkoistettuna palveluna, jossa tilitoimisto ottaa hoitaakseen sovitut asiakkaan prosessit. Tähän tarkoitukseen on siis kuvattu esimerkinomaisesti tyypillisimmät ulkoistuksen kohteet. 
  • Tilitoimisto voi myös tarjota HR-asiantuntijaa asiakkaan työnjohtoon ja käyttöön,  
  • tarjota palveluja kehitysprojektien muodossa tai  
  • tarjota asiakkaan käyttöön HR-järjestelmää osana palvelukokonaisuutta tai erillispalveluna. 

HR-palvelunalueen lisäämisen yhteydessä teimme TAL2018 mallisopimukseen samalla seuraavat muutokset: 

  1. aiemmin Katso-tunnuksiin viitannut palveluerittelyrivi korjattu
  2. tuloveroilmoituksen jättäminen kirjanpitopalveluerittelyyn lisätty
  3. lisätty maininta siitä, kuka saa toimia asiakkaan yhteyshenkilönä palkkahallintopalveluissa.
  4. Kirjanpitopalvelualueen aikataulun määrittely -osiossa valittavana ruksilla, jos ko. kohta on valmiiksi yhteistkäyttöisessä järjestelmässä. Tällöin aikataulusta ei tarvitse erikseen sopia.

Ota sopimuspohja käyttöön

Sopimuspohjan saa käyttöönsä Taloushallintoliiton sopimuskoneessa. Jäsenet voivat ladata wordpohjat maksutta käyttöönsä.

Lisätietoa HR-palveluerittelyn käytännön soveltamisesta saat Janne Fredmanilta ja Eija Männistöltä.

Sopimukset ja sopiminen
Liiton jäsenillä tulee olla kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaidensa kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus. Suositamme sitä koko alalle.

Lue myös

15.11.2021
Alihankintasopimus tilitoimistossa
Asiakastöiden ostaminen alihankintana toiselta tilitoimistolta tai ammatinharjoittajalta on yleistynyt. Olemme koonneet listaa alihankintasopimuksessa huomioitavista asioista.