Taloushallintopalvelualan hyvä tapa

Hyvää taloushallintopalvelualan tapaa määrittää muun muassa Taloushallintoliiton julkaisemat ohjeet, ohjaus ja suositukset, hyvä tilinpäätöstapa -suositus, alan yleiset sopimusehdot, sekä toimialastandardi TAL-STA. 

Eettiset ohjeet

Taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoava  

  1. noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja alan hyvää tapaa. 
  2. toimii asiakassuhteessaan vastuullisesti, luottamuksellisesti ja asiakkaan etu huomioiden. 
  3. on taloudellisesti ja muutoinkin toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. 
  4. toimii suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti, huolellisesti ja ammattitaitoisesti. 
  5. edistää omalla toiminnallaan alan arvostusta. 
  6. osaltaan ylläpitää ja vahvistaa hyviä kollegiaalisia suhteita.  
  7. hoitaa suhde- ja tiedotustoimintansa luottamusta herättävällä tavalla. 
  8. huolehtii omasta ja työnantajana toimiessaan henkilöstönsä ammatillisesta kehittymisestä ja työhyvinvoinnista.