Taloushallintopalvelualan hyvä tapa

Hyvää taloushallintopalvelualan tapaa määrittää muun muassa Taloushallintoliiton julkaisemat ohjeet, ohjaus ja suositukset, hyvä tilinpäätöstapa -suositus, alan yleiset sopimusehdot, sekä toimialastandardi TAL-STA. 

Toimeksiannon vastaanottaminen

Tarjous ja hinnoittelu

Tarjouksen ja hinnoittelun tulee olla selkeä siten, että asiakkaan on mahdollista ymmärtää mitkä palvelut kuuluvat toimeksiantoon, miten palvelun kokonaishinta muodostuu ja mikä on sellaista lisätyötä, josta taloushallinnon palveluyrityksen on oikeus veloittaa erikseen. 

Jos toimeksiannon hoidon aikana havaitaan, että lopullinen hinta tulee oleellisesti ylittämään annetun tarjouksen tai hinta-arvion, tulee taloushallinnon palveluyrityksen viivytyksettä informoida tästä asiakasta. 

Sopiminen, sopimuksen päivittäminen ja päättäminen

Toimeksiantajan kanssa tulee tehdä kirjallinen toimeksiantosopimus toimeksiannon alkaessa. 

Sovittaessa palveluista asiakkaalle on tuotava ilmi se, että asiakas vastaa palvelusopimuksesta huolimatta oman toimintansa vastuista, velvoitteista ja riskeistä ja että palveluyritys ottaa hoitaakseen vain ne palvelutehtävät, joista on sovittu. 

Palveluyrityksen tulee ylläpitää sopimuksessa tai sen liitteissä ajantasaista kuvausta osapuolten tehtävistä ja vastuista palvelun tuottamisessa.  

Palveluyrityksen tulee sopia asiakkaan kanssa yhteyshenkilöistä, joilla on oikeus antaa palveluyritykselle toimintaohjeita, toimittaa materiaalia ja ottaa vastaan palveluyritykseltä tietoja. 

Toimeksiantosopimukseen kuulumattomista lisätöistä on syytä sopia kirjallisesti. 

Toimiminen palveluyrityksen vaihdostilanteessa

Palveluyrityksen vaihdostilanteessa asiakkaan entisen ja uuden palveluntuottajan tulee myötävaikuttaa vaihdoksen onnistumiseen. Asiakkaan suostumuksella he voivat vaihtaa keskenään toimeksiantoon liittyviä tietoja. 

Sopimukset ja sopiminen
Liiton jäsenillä tulee olla kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaidensa kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus. Suositamme sitä koko alalle.

Lue lisää

15.11.2021
Alihankintasopimus tilitoimistossa
Asiakastöiden ostaminen alihankintana toiselta tilitoimistolta tai ammatinharjoittajalta on yleistynyt. Olemme koonneet listaa alihankintasopimuksessa huomioitavista asioista.