Uutiset ja tiedotteet

Onnea Tili-instituuttisäätiön stipendin saaneille!

stipendi

Hyvä tietää

Jos kaipaat lopputyöllesi sopivaa aihetta tai toimeksiantoa, tai jos sinulla on tutkimusaihe ja etsit sille toteuttajaa, ota yhteyttä asiakkuusjohtaja Juha Sihvoseen.

Julkaisemme lopputöihin ja pro graduihin perustuvia artikkeleja, joista maksamme 200 euron kirjoituspalkkion. Kysy lisää viestintä- ja markkinointijohtaja Juha Kartanolta tai Tilisanomien päätoimittaja Janne Fredmanilta.

Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö myöntää vuosittain stipendejä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ansioituneille opiskelijoille, joiden pro gradun tai opinnäytetyön aihe liittyy taloushallinnon kehittämiseen. Vuonna 2023 stipendejä myönnettiin 45 tutkielmalle. Onnittelut kaikille stipendin saaneille!

Stipendin suuruus on pro gradu -tutkielmasta 500 euroa ja ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä 350 euroa.

Vuoden 2024 stipendien haku avautuu keväällä. Lue aiheesta lisää Taloushallintoliiton verkkosivujen Tietopankissa.

Alta löytyvät kaikki tämän vuoden stipendillä palkitut lopputyöt, joiden tekijä on antanut luvan tietojen julkaisuun.

Vuoden 2023 stipendit

Automaatio ja tekoäly

Milla Holopainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tekoälyteknologian jalkauttaminen tilitoimistoihin
Joel Salmi
LUT-yliopisto
Automaation kohteet tilitoimiston kirjanpitoprosessissa

Henkilöstöhallinto ja liiketoiminta

Jenni Jarva
Tampereen ammattikorkeakoulu
Rahanpesulain vaikutukset tilitoimistossa X
Antti Kaatonen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Asiakaskeskeisen liiketoiminnan tehostaminen varainhoitoyhtiössä
Sanna Liikala
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tilitoimistoalan konsolidoituminen
Aliisa Liukkonen
Tampereen ammattikorkeakoulu
Valmentava johtamismalli asiantuntijaorganisaatiossa
Timo Markkanen
Tampereen yliopisto
Kirjanpitolain 2016 uudistuksen vaikutus hallinnolliseen taakkaan sekä
oikeaan ja riittävään kuvaan kirjanpitäjien näkökulmasta
Anu Rönn
Hämeen ammattikorkeakoulu
Työskentelytapojen muutokset tilitoimistossa
Taina Toivanen
Karelia-ammattikorkeakoulu
Kirjanpitäjien rekrytointi pääkaupunkiseudun auktorisoiduissa tilitoimistoissa

Kirjanpito

Outi Porkka
LAB-ammattikorkeakoulu
Kirjanpidon täsmäytyksen yhtenäinen toimintamalli –
Case: Meidän IT ja talous Oy

Oppaat

Anne-Mari Ilves
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Monitor ERP – ohje kirjanpitäjälle
Kirsi Karhunen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Arvonlisävero-opas Vihdin kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluille
Mari Lappalainen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Myyntireskontranhoitajan työhön perehtyminen
päiväkirjamuotoisena (pääsy rajoitettu)
Teppo Salo
Oulun ammattikorkeakoulu
Palkanlaskenta yrityksen konkurssimenettelyssä
Nina Uusitalo
Oulun ammattikorkeakoulu
Kassavirtojen hallinnan opas ISS Palvelut Oy:lle

Prosessit ja kehittäminen

Kiia Bergman
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Myyntilaskutusprosessin kehittäminen henkilöstöalan yrityksessä
Katriina Heikkilä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Käyttäjäkokemus Fennoa-ohjelmistosta
Petra Hyvärinen,
Johanna Kipponen

Centria-ammattikorkeakoulu
Tutkimus Soiten palvelualuejohtajien pienhankintapäätösprosessista
ja sen mahdollisesta kehittämisestä
Katja Kesseli
Laurea-ammattikorkeakoulu
Maksukorttilaskujen ostolaskuprosessin kehittäminen (pääsy rajoitettu)
Marjo Kokko
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Vuosikello oppimisen ja osaamisen kehittämisen työvälineenä:
Case Tilitoimisto (pääsy rajoitettu)
Asta Lahikainen
Oulun ammattikorkeakoulu
Ostolaskuprosessin kehittäminen: case Promeco Group Oy
(pääsy rajoitettu)
Juska Moberg
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ostoreskontran prosessilouhinta Yrityksessä X
Miia Rautio
Lapin ammattikorkeakoulu
Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Case Yritys X
Susanna Örnmark
Laurea-ammattikorkeakoulu
Tilinpäätöksen liitetietojen kehittäminen vastuullisuuden näkökulmasta

Sopimusoikeus

Elina Roininen
Lapin ammattikorkeakoulu
Incoterms-toimituslausekkeiden käytössä ilmeneviä haasteita
sopimusoikeuden näkökulmasta

Tilintarkastus

Julia Issakainen
Tampereen yliopisto
Odotuskuilu asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksessa:
hallitusten puheenjohtajien näkemyksiä
Riku Muurinen
LUT-yliopisto
Tilintarkastuksen laatu Suomen kunnissa ja siihen vaikuttavat tekijät
Oskari Salmela
Laurea-ammattikorkeakoulu
Taloudellinen due diligence -tutkimus tilintarkastajan näkökulmasta

Tutkimus

Tuukka Inkiläinen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Osakesalkun ajallisen hajauttamisen kannattavuus
sekä toimialaja indeksivertailu vuosina 2020–2023
Jon Mäkinen
Centria-ammattikorkeakoulu
Case study of a U.S. based public company caught in fraud :
Analysis of Beneish M-Score variables

Vastuullisuus

Annika Koksalo,
Roosa Ojaniemi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tilitoimistojen kiinnostus ja valmius vastuullisuuteen liittyvien palveluiden
tuottamiseen: CSR-direktiivin vaikutukset vastuullisuusraportointiin
Briitta Soppela
Lapin ammattikorkeakoulu
Kiertotalouden huomioiminen julkisten rakennushankkeiden kilpailutuksessa

Verotus

Susanna Elovirna
Turun ammattikorkeakoulu
Toiminimen ja henkilöyhtiön verotettavan tulon laskenta –
case: laskentatyökalu Tili-Vinkki Oy:lle
Marianne Partanen
LAB-ammattikorkeakoulu
Yksityisen elinkeinonharjoittajan kirjanpito ja verotus: Kirjanpitäjän työvuosi
Jenni Tynkkinen
Centria-ammattikorkeakoulu
Toiminimen verotus: Case Kappelin Tilikulma Oy