Uutiset ja tiedotteet

Tili-instituuttisäätiön hallituksen puheenjohtaja Carita Stam: ”Säätiöllä on tärkeä tehtävä pitää huolta alan osaamisesta”

Carita Stam

Carita Stam valittiin Tili-instituuttisäätiön puheenjohtajaksi syyskuussa. Hän pitää säätiön ylläpitämiä tutkintoja ja tasotestejä arvokkaina ja haluaa, että säätiön työstä tiedotetaan tehokkaammin.

Tili-instituuttisäätiön toiminnan ytimessä ovat alan KLT-, PHT- ja TNT-pätevyyksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Säätiö järjestää vuosittain asiantuntijatutkinnot, myöntää pätevyydet tutkinnon suorittaneille ja valvoo pätevyyksien ylläpitoa.

Carita Stam

Toimitusjohtaja, Tili-Vinkki Oy

Rooli Taloushallintoliitossa

Hallituksen puheenjohtaja, Tili-instituuttisäätiö 2023–
Hallituksen jäsen, Taloushallintoliitto 2022–

Vapaa-aika

Vapaalla lenkkeilen ja kuuntelen podcasteja ja äänikirjoja – elämäkertoja, politiikka- ja talouspodeja ja niiden vastapainoksi puhdasta ”hömppää”.

Taloushallinnon asiantuntijatutkinnot ovat tärkeitä niin taloushallinnon ammattilaisille kuin työnantajille. Stamin mukaan alalla voidaan olla ylpeitä siitä, että olemme rakentaneet omat asiantuntijatutkinnot ja että kehitämme niiden sisältöjä jatkuvasti vastaamaan sitä, millaisia osaamistarpeita alalla on.

”KLT-pätevyyksiä on myönnetty jo 80-luvulta lähtien ja PHT-pätevyys on jo hyvin tuttu alalla. Taloushallinnon työ menee jatkuvasti konsultoivampaan suuntaan, ja TNT-tutkinto on todella tervetullut lisä tuomaan yritys- ja talousneuvonnan taitoja näkyväksi.”

Stamin mielestä niin Tili-instituuttisäätiöllä kuin Taloushallintoliitolla on tärkeä tehtävä pitää huolta suomalaisen taloushallinnon osaamisesta.

”Siinä missä säätiön tutkinnot määrittelevät osaamistarpeita ja testaavat osaamista, on tärkeää, että Taloushallintoliitto pystyy tarjoamaan tarpeita vastaavaa koulutusta ja valmennusta.”

Tasotesteillä alan osaamistarpeita oppilaitosten tietoon

Tili-instituuttisäätiö järjestää Junior KLT -tasotestiä taloushallinnon loppuvaiheen opiskelijoille, vastavalmistuneille ja alanvaihtajille kaksi kertaa vuodessa. Tasotestin avulla voi testata omaa tietotaitoaan ja osallistumistodistuksella kertoa työnantajille omasta valmiudestaan ja motivaatiosta taloushallinnon tehtäviin. Palkkahallinnon Junior PHT -tasotesti järjestetään nyt marraskuussa 2023 ensimmäistä kertaa.

Taloushallintoalalla ammattilainen ei ole koskaan “valmis”, vaan omaa osaamista täytyy päivittää jatkuvasti.

Stam näkee tasotestien olevan hyvä väylä välittää tietoa opiskelijoille ja oppilaitoksille alan osaamistarpeista. ”Taloushallinnon yrityksissä on työvoimapulaa ja haluamme, että alalle hakeutuvat ihmiset saavat jo opintojen aikana oikean kuvan siitä, millaisella osaamisella alalla pärjää ja menestyy.”

Taloushallinnon asiantuntijatyössä korostuvat tiedonhaun ja tiedon soveltamisen taidot. Ajan hermolla on pysyttävä, kun uusia lakimuutoksia säädetään, viranomaisten ohjeet ja palvelut muuttuvat ja teknologia kehittyy. Stam toivoo, että alalle hakeutuu opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan aikaa ja joille on luontaista kouluttautua ja kehittää omaa osaamistaan.

”Asiantuntijatyössä noin yleensäkin, mutta erityisesti taloushallintoalalla ammattilainen ei ole koskaan ’valmis’, vaan omaa osaamista täytyy päivittää jatkuvasti”, hän painottaa.

Laajempaa viestintää säätiön työstä

Stam näkee, että Tili-instituuttisäätiön toiminnan kehittämisen lisäksi olisi tärkeää tiedottaa laajemmin siitä, mitä säätiössä tehdään.

”Minulle itselleni tuli esimerkiksi uutena tietona, että Tili-instituuttisäätiö myöntää stipendejä taloushallinnon opiskelijoille, jotka ovat tehneet ansiokkaita opinnäytetöitä alan aiheista. Tiedotuksen avulla voimme potentiaalisesti tuoda yhteen alan opiskelijoita ja yrityksiä.”

Hän haluaa, että säätiö kannustaa jatkossakin stipendeillä nuoria ja alanvaihtajia panostamaan lopputyöhönsä. ”Lopputyö voi tuntua pakolliselta pahalta opintojen lopussa, mutta aiheenvalinnan ja perehtymisen kautta voi löytää vaikkapa suunnan omalle uralle. Hyvästä työstä on myös hienoa saada tunnustusta.”

Lue lisää aiheesta