Jäsenille

Muutoksia TNT-pätevyyden ylläpitovaatimuksiin – vaatimukset yhdenmukaiset KLT- ja PHT-pätevyyden ylläpidon kanssa

Tili-instituuttisäätiön hallitus on muuttanut TNT-pätevyyden ylläpitovaatimuksia. TNT-vaatimukset on nyt yhdenmukaistettu KLT- ja PHT-pätevyyden vaatimusten kanssa. Lisäksi KLT- ja PHT-pätevyyksien ”muu osaamisalue” -kohtaan hyväksytään jatkossa yritysvastuun koulutuksia.

TNT-asiantuntija raportoi Tili-instituuttisäätiölle työtehtävistään ja kouluttautumisestaan kolmen vuoden välein. Kolmen vuoden raportointikaudella TNT-asiantuntijan on osallistuttava vähintään kahdeksaan (8) koulutuspäivään.

Jatkossa TNT-pätevyyden ylläpitoon vaaditaan vähintään kuusi (6) päivää seuraavilta ydinosaamisalueilta:

 • Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta
 • Teknologia ja prosessit
 • Yritysrahoitus
 • Yritysvastuu
 • Johtaminen ja kehittäminen
 • Liiketoiminta

TNT-asiantuntija voi valita vapaasti, mihin ydinosaamisalueiden koulutuksiin hän osallistuu. Ylläpitokoulutukseen voi halutessaan sisällyttää kaksi (2) koulutuspäivää muilta osaamisalueilta:

 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Verotus ja yritysjuridiikka
 • Tilintarkastus
 • Palkkahallinto
 • Henkilöstöhallinto
 • Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset
 • Prosessit, tekniikka ja työvälineet
 • Asiakaspalvelu ja myyntityö

”TNT-asiantuntijan ylläpitovaatimuksia selkeytettiin ja yhdenmukaistettiin vastaamaan muiden taloushallinnon pätevyyksien vaatimuksia. Tämä helpottaa kouluttautumisen suunnittelua erityisesti niillä, jotka ovat suorittaneet useamman taloushallinnon asiantuntijatutkinnon. Moni TNT-asiantuntija ylläpitää myös KLT- ja PHT-pätevyyttä”, kertoo jäsenyyksistä ja pätevyyksistä vastaava johtaja Ari Lahdenkauppi.

Säätiön hallitus päivitti myös KLT- ja PHT-asiantuntijoiden sääntöjä. Jatkossa KLT- ja PHT-tutkinnon muun osaamisalueen koulutukseen hyväksytään yritysvastuun koulutuksia.

Uudet säännöt astuvat voimaan heti ensimmäisestä TNT-asiantuntijoiden raportointikaudesta (vuodet 2023–2025). Pätevyyksien ylläpitovaatimusten muutoksista päätettiin Tili-instituuttisäätiön hallituksen kokouksessa syyskuun 12. päivä.