Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Riskiarviomallin laatiminen

Rahanpesulain 2:3 § asettaa tilitoimistolle vaatimuksen laatia toiminnastaan riskiarvio. ”Ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti. Riskiarvio ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tämän pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä.” 

Taloushallintoliitto on laatinut jäsenilleen yhteistyössä AVI:n kanssa mallin, jonka avulla tilitoimistot voivat dokumentoida riskiarvionsa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi.