Uutiset ja tiedotteet

Neuvoja rahanpesun riskiarvion laatimiseen

Rahanpesun torjuntaa tilitoimistoissa valvova AVI on taas pyytänyt lukuisilta tilitoimistoilta nähtäväkseen rahanpesun riskiarvioita. AVI on havainnut riskiarvioissa vakavampia ja lievempiä puutteita. Keskustelin AVI:n asiantuntijan Raisa Badialin kanssa riskiarvion laadinnasta tilitoimistossa ja tiivistin riskiarvion keskeisimmät seikat alle.

Asiakkaan johdon ja tosiasiallisten edunsaajien riski 

Tilitoimistoissa rahanpesun torjunta kiteytyy asiakkaiden ja näiden liiketoiminnan rahanpesun riskin arviointiin ja hallintaan.  

Käykää läpi jokainen asiakkaanne. Teillä tulee olla kirjattuna rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaan johdosta (hallitus ja toimitusjohtaja) ja tosiasiallista edunsaajista mukaan lukien näiden kansalaisuus. Onko asiakasyritystenne johdossa tai omistajina kansalaisia maista, joihin liittyy kohonnut rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski? Vai koostuuko asiakaskuntanne omistus ja johto pelkästään kotimaisista yrittäjistä, joiden liiketoimintahistorian tunnette? Kirjatkaa tämä riskiarvioon yksityiskohtaisesti, eikä yleisluontoisesti tyyliin ”asiakaskuntamme koostuu pääosin kotimaisista yrityksistä”. 

Asiakkaan liikekumppaneihin ja näiden kotimaihin liittyvä riski 

Onko asiakkaidenne liikekumppaneina yrityksiä maista, joihin liittyy kohonnut rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski? Onko asiakkaillanne suuria yksittäisiä liiketoimia tai jatkuvaa liiketoimintaa tällaisista maista olevien yritysten kanssa? 

Asiakkaan toimialaan ja liiketoimintaan liittyvä riski 

Millä toimialoilla asiakkaanne toimivat? Esimerkiksi rakennusalan alihankintaketjujen yrityksissä on todettu varsin paljon veronkiertoa ja rahanpesua. Myös runsas käteiskauppana tapahtuva myynti lisää rahanpesun riskiä. Hoidetaanko esimerkiksi ravintola-alan asiakkaidenne myyntiä luotettavan kassajärjestelmän avulla? 

Eli pohtikaa näitä asioita yksityiskohtaisesti ja parhaalla asiantuntemuksellanne ja kirjatkaa lopputulos huolella. Voitte käyttää Taloushallintoliiton sivuilta löytyvää riskiarviomallia, AVI:n sivuilta löytyvää mallia tai itse laatimaanne lomaketta. Tärkeintä on ymmärtää, että riskiarviomalli on vain kirjoitusalusta, johon kirjataan oman huolellisen ja riittävän yksityiskohtaisen pohdinnan lopputulos. 

AVI:n sivustolta löydät lisää tietoa riskiarvion laatimisesta: Ohjeistus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion tekemiseen julkaistu – selkeyttää riskiarvion laadintaa

Lue lisää

Riskiarviomallin laatiminen
Rahanpesulain 2:3 § asettaa tilitoimistolle vaatimuksen laatia toiminnastaan riskiarvio. ”Ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi.…