Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Vastuut, toimintaohjeet ja koulutus

Vastuullisen henkilön nimeäminen

Tilitoimiston on nimettävä johdostaan henkilö, joka vastaa rahanpesulain säännösten noudattamisen valvonnasta. 

Tilitoimiston yhtenäiset toimintaohjeet

Tilitoimistolla tulee olla omaan toimintaansa soveltuvia toimintaohjeita  

  • asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä sekä  
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvästä asiakasta koskevien tietojen 
    • hankkimisesta, 
    • jatkuvasta seurannasta ja  
    • selonottovelvollisuudesta sekä  
    • ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta. 

Henkilöstön koulutus

Tilitoimiston tulee huolehtia siitä, että työntekijät saavat rahanpesulain velvoitteiden noudattamiseksi tarvittavan koulutuksen.