Rahanpesulaki muuttuu: pakote- ja jäädytyslistojen huomioiminen Aluehallintoviraston valvonnan piiriin

Eduskunta hyväksyi 3.3.2023 muutoksia rahanpesulakiin. Muutokset tulevat voimaan todennäköisesti tämän kevään aikana. Tilitoimistojen on tähänkin asti pitänyt tarkastaa, ovatko sen asiakkaat tai näiden liiketoimet pakote- tai jäädytyslistojen kohteena, mutta lainsäädäntö ei ole antanut valvovalle viranomaiselle Aluehallintovirastolle eli AVI:lle mandaattia valvontaan.

Rahanpesulakiin lisättiin uusi 3:16 §:

Pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen

Ilmoitusvelvollisella tulee olla osana tässä luvussa säädettyjä asiakkaan tuntemiseen liittyviä toimia tehokkaat toimintaperiaatteet, menettelytavat ja sisäinen valvonta sen varmistamiseksi, että ilmoitusvelvollinen noudattaa niitä velvoitteita, joita ilmoitusvelvolliselle seuraa:

1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan nojalla annetuista asetuksista ja eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 1 §:ssä ja 2 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista valtioneuvoston asetuksista (pakotesääntely); sekä

2) 1 kohdassa mainitun lain 2 b §:n nojalla ja varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain (325/2013) nojalla annetuista päätöksistä (jäädyttämispäätökset).

Tämän säädöksen myötä myös pakote- ja jäädytyslistoja koskevan lainsäädännön noudattaminen tulee selkeämmin osaksi asiakkaan tuntemisen kokonaisuutta ja AVI:n suorittaman valvonnan ja tarkastusten piiriin.

Pakote- ja jäädytyslainsäädäntö on tilitoimistoille varsin vieras alue eikä asiasta löydy selkeää toimintamalliohjeistusta. Liikejuridiikkayhtiö Iconicsin rahanpesun estämisen asiantuntija Inka Kärkkäinen kirjoittaa taustatietoa ja toimintamalliohjeistusta Tilisanomiin. Kirjoitus julkaistaan kevään aikana.