Uutiset ja tiedotteet

Rahanpesulainsäädännön valvonnan painopisteet tälle vuodelle – katso webinaaritallenne

Aluehallintovirasto eli AVI valvoo tänäkin vuonna aktiivisesti, että rahanpesulainsäädännön velvoitteet ovat yrityksissä ajantasalla. AVI:n tekemät tarkastukset eivät kohdistu ainoastaan taloushallinnon yrityksiin.

Valvonnan painopisteitä tänä vuonna ovat tilitoimistojen lisäksi ainakin rahoituspalveluala, tavarakauppiaat, panttilainaamot ja välitysliikkeet. Tarkastuksia tehdään yhteensä useita kymmeniä vuoden aikana, tilitoimistoja tarkistetaan noin yksi per kuukausi.

Katso webinaaritallenne 17.3. infosta

Pidimme webinaarin rahanpesun torjunnasta perjantaina 17. maaliskuuta kello 8.30–10.00.

Löydät webinaaritallenteen liiton Youtube-kanavalta.

Annoimme opastusta asiakkaan ja edunsaajien tunnistamiseen sekä rahanpesun riskiarvion laatimiseen ja hyödyntämiseen tilitoimiston toiminnassa. Esimerkiksi miten tunnistaa riskisiä asiakkaita ja asiakastoimialoja?

Aiheeseen johdattavat Janne Fredman ja Etelä-Suomen AVI:sta Raisa Badiali ja Jukka Kojola Visma Solutionsilta.

AVI:n tarkastuksessa käydään läpi rahanpesulain velvoitteet ja niiden noudattaminen. Yrityksen tekemä riskiarvio pyydetään tarkastettavaksi etukäteen ja siitä annetaan palautetta. Tilitoimiston tarkastuksessa pyydetään etukäteisesti asiakasluettelo. Lain velvoitteet käydään tarkasti läpi.

“Miten asiakkaat tunnistetaan, ketkä ovat yrityksen tai yritysten tosiasialliset edunsaajat, minkälaiset menettelytavat tosiasiallisten edunsaajien tai poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden selvittämiseen on, miten työntekijöiden koulutus aiheesta on tehty tai suunniteltu, miten asiakastiedot todennetaan”, luettelee Etelä-Suomen AVI:n ylitarkastaja Raisa Badiali.

Tarkastuksen tarkoituksena on todentaa rahanpesulainsäädännön velvoitteiden noudattaminen mahdollisimman autenttisesti sillä hetkellä. Jos tarkastuksessa jää jotain epäselvää, AVI lähettää aiheesta selvityspyynnön jälkeenpäin. Mahdolliseen tarkastukseen ei tarvitse valmistautua.

Linja kiristynyt asteittain

Joissakin tarkastuksissa yritys voi kaivata tilitoimistoaan tukemaan AVI:n selvitystä. Jos esimerkiksi yrityksellä on ollut paljon yksittäisiä liiketapahtumia, taloushallinnon materiaali tarvitaan tarkastukseen mukaan. Harvoin kuitenkaan sekä yrityksen edustajaa että yrityksen kirjanpitäjää molempia tarvitaan tarkastusta seuraamaan.

Aluehallintovirasto ei ole vielä määrännyt hallinnollisia seuraamuksia rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä, mutta avissa on useita sanktioasioita on vireillä. Ensimmäiset hallinnolliset seuraamukset tullaan määräämään kevään aikana. (Lue aiheesta lisää Tilisanomien-artikkelista).

Parin vuoden ajan lainsäädännön velvoitteiden noudattamisessa painopiste oli Badialin mukaan pääasiassa ohjaamisessa ja neuvomisessa. Myös korona-aika vaikutti, koska tällöin tarkastuksia ei juuri tehty. Laki tuli voimaan 2017, joten nyt aikaa lain velvoitteiden saattamiseksi ajan tasalle on ollut. Linja on niin sanotusti kiristynyt asteittain.

“Sanktion uhka on varmasti aina olemassa, kun tarkastusta tehdään ja jos velvoitteet eivät ole asianmukaisesti hoidettu. Tarkastuksesta kannattaa kuitenkin pyrkiä ottamaan kaikki hyöty irti”, Badiali sanoo.

Hyöty irti

Sanat verotarkastus ja rahanpesulainsäädännön velvoitteiden tarkastus ovat sellaisia termejä, joista moni ihminen saattaa ensin hieman hetkahtaa, kun kohdalle osuu. AVI:n Badialin mukaan tarkastusta ei kuitenkaan pidä etukäteen pelätä.

Jos ja kun yritys on asian tiimoilta tarkastettu, se voi olla yritykselle jopa eräänlainen kohotus. Tarkastuksen jälkeen on ainakin selvää, mikä on kunnossa ja missä mahdollisesti on parannettavaa.

“Kun yrityksessä on aidosti mietitty nämä asiat läpi, työntekijöidenkin on mahdollisesti helpompi huomata, jos asiakkaalla tai asiakasyrityksellä on jotain rahanpesuun viittaavaa toimintaa”, Badiali toteaa.