Uutiset ja tiedotteet

Ravintola-alalle tehostettu Verohallinnon syyni keväällä 2023

Verohallinto tiedottaa, että sen valvontatoimet kohdistuvat tänä vuonna erityisesti sosiaali- ja terveysalan yritysten sekä ravintola-alan toimintaan. Ravintola-alalla toteutetaan kevään aikana tehostettuja valvontatoimenpiteitä.

Kevään aikana Verohallinto tekee satoja verotarkastuksia eri puolilla Suomea sijaitseviin pieniin ja keskisuuriin ruokaravintoloihin. Verohallinto kiinnittää valvonnan yhteydessä huomiota esimerkiksi mahdollisiin pimeisiin palkanmaksuihin ja sosiaalitukiin sekä ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä muille viranomaisille.

Sote-alan alv-käytännöt usein epäselviä

Ravintola-alan lisäksi arvonlisäverotuksen näkökulmasta Verohallinto on kiinnostunut sote-alasta. Alalle on tullut uusia yrityksiä paljon viime vuosien aikana. Verohallinnon ohjaus- ja valvontajohtaja Marko Myllyniemen mukaan alalla on usein epäselvää, mikä palvelu on arvonlisäverollista ja verotonta.

“Asiakkaiden haaste on määrittää käytännön tasolla se, milloin palveluiden myynti on arvonlisäverolain tarkoittamalla tavalla terveyden-, sairaanhoidon- tai sosiaalihuollon palvelua ja milloin taas ei. Verohallinto on julkaissut asiasta erilliset ohjeet ja pyrimme ohjaamaan asiakkaita myös valvontakäynneillä”, Myllyniemi sanoo Verohallinnon tiedotteessa.

Sote-alan lisäksi valvontaa kohdennetaan vuonna 2023 sellaisille toimialoille, joissa toiminta on kokonaan tai osittain arvonlisäverotonta. Tällaisia ovat esimerkiksi finanssi- ja koulutustoimialat.

Vuonna 2022 Verohallinto löysi valvonnassaan puuttuvia arvonlisäveroja yhteensä yli 100 miljoonan euron edestä.

Yksityishenkilöiden osalta Verohallinto on tänä vuonna kiinnostunut erityisesti virtuaalivaluuttojen myyntivoitoista, some-näkyvyydestä saaduista tuloista sekä erilaisten alustojen saaduista tuloista, kuten ruoka- tai tavaralähettinä toimimisesta tai asunnon lyhytaikaisesta vuokraamisesta saaduista tuloista.

Näitä Verohallinto valvoo vuonna 2023

  • Arvonlisävero: sote-toimialalla toimivien arvonlisäverokäytännöt, osittain tai kokonaan verottomat toimialat (finanssi-, ja  koulutusala, kansainvälinen kauppa), arvonlisäverorekisterin ajantasaisuus
  • Elinkeinoverotus: yritystoiminnan muutostilanteet ja erilaiset yritysjärjestelyt, siirtohinnoittelu
  • Ravintola-ala: valtakunnallinen valvontaprojekti, jonka kohteena erityisesti pienet ravintola-alan yritykset
  • Henkilöt: alustatalouden tulot ja vakuutuskuoret, identiteettien väärinkäytön torjunta ja ulkomainen työvoima