Uutiset ja tiedotteet

KHO:2022:124 – arvonlisäverolliseen liiketoimintaan hankitun kaluston käyttö maksuttomiin näöntarkastuksiin

Korkeimman hallinto-oikeuden oli ratkaistava, oliko A Oy:n optikoiden suorittamiin näöntarkastuksiin käytettävien hankintojen katsottava olevan yhtiön arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavassa käytössä silloin, kun yhtiö ei velottanut asiakkaaltaan erillistä vastiketta silmä- ja aurinkolasien myyntiin liittyvästä näöntarkastuksesta.

A Oy harjoitti arvonlisäverollista optiikka-alan tuotteiden myyntiä, kuten silmä- ja aurinkolasien myyntiä. Yhtiöllä oli myös verosta vapautettujen terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen, kuten näöntarkastuspalvelujen myyntiä. Yhtiö ei ollut veloittanut asiakkaitaan silmä- ja aurinkolasien myyntiin liittyvistä optikon suorittamista näöntarkastuksista (niin sanotut maksuttomat näöntarkastukset).

Verohallinto oli päättänyt, että yhtiön optikoiden suorittamat ilmaiseksi markkinoidut näöntarkastukset ovat toimintaa, johon liittyvistä hankinnoista yhtiöllä ei ole ollut oikeutta vähentää hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Sekä verotuksen oikaisulautakunta että hallinto-oikeus olivat samalla linjalla Verohallinnon kanssa, ja yhtiön vaatimukset hylättiin.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ensisijaisesti ratkaistava, onko optikoiden suorittamiin näöntarkastuksiin käytettävien tavaroiden ja palvelujen katsottava olevan yhtiön arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavassa käytössä silloin, kun yhtiö ei veloita asiakkaaltaan erillistä vastiketta silmä- ja aurinkolasien myyntiin liittyvästä näöntarkastuksesta (maksuttomat näöntarkastukset).

Yhtiö katsoi, että verolliset hankinnat, joilla pyritään mahdollisesti myöhemmin tapahtuviin verollisiin myyntiliiketoimiin, ovat vähennyskelpoisia.

KHO kirjoittaa ratkaisussaan:

”Silmä- tai aurinkolasien myyntiin liittyviä maksuttomaksi markkinoituja näöntarkastuksia varten suoritetuilla hankinnoilla on katsottava olevan suora ja välitön yhteys yhtiön harjoittamaan arvonlisäveron soveltamisalaan kuuluvaan vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan.”

KHO:n päätöksen mukaisesti hallinto-oikeuden, verotuksen oikaisulautakunnan ja Verohallinnon päätökset on kumottava optikoiden maksuttomiin näöntarkastuksiin käytettäviin tavaroihin ja palveluihin liittyvän arvonlisäveron vähennysoikeuden ja veronkorotuksen osalta. Asia palautuu Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2022:124