Uutiset ja tiedotteet

Valmisteilla nyt: Peitelty osinko kokonaan ansiotuloksi

Nykyisten säännösten mukaan 25 prosenttia peitellyn osingon määrästä on verovapaata tuloa. Valtiovarainministeriö antoi peitellystä osingosta esitysluonnoksen lausuntokierrokselle 22.9.2022.

Jos säädettävänä oleva lakimuutos toteutuu, peitelty osinko on vuodelta 2023 toimitettavasta verotuksesta lähtien kokonaisuudessaan saajansa veronalaista ansiotuloa.

Samaan esitysluonnokseen on kytketty ns. käyttöomaisuuden korotetuista poistoista annetun lain voimassaolon jatkaminen vuosien 2020-2023 jälkeen vielä vuosina 2024-2025.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle peitellystä osingonjaosta ja irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista

Verovinkkejä yrittäjälle: Korotetut poistot

Korotettuja poistoja kannattaa käyttää harkiten

Vero.fi: Peitelty osinko