Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Korotetut poistot

Yritys voi tehdä tuloverotuksessaan ns. korotetut poistot koneiden ja laitteiden hankintamenoista. Normaali enimmäispoisto tästä käyttöomaisuudesta on 25 %. Erillislain nojalla enimmäispoisto voi vuosina 2020 – 2023 olla tätä korkeampi eli 50 % uutena hankittujen ja käyttöönotettujen koneiden ja laitteiden hankintamenoista. Hallitus linjasi syksyllä 2021, että erillislain voimassaoloaikaa jatketaan kahdella vuodella. Linjauksen toteutuessa korotetut poistot olisivat käytettävissä vielä vuosien 2024 – 2025 verotuksessa.

Korotettu poisto (50 %) on euromääräisesti normaalia enimmäispoistoa (25 %) suurempi vain kahden ensimmäisen vuoden ajan, koska hankintahinta sulaa korotettujen poistojen alta nopeammin. Jos hankintameno on esim. 10 000 euroa, kolmantena vuotena normaali enimmäispoisto (25 %) on 1 406 euroa ja korotettu poisto (50 %) jo sitä alempi eli 1 250 euroa.

Korotettujen poistojen kohteena olleen käyttöomaisuuden mahdollisessa myyntitilanteessa myyntihinnasta vähennetään vain tuon kyseisen esineen verotuksessa poistamaton hankintameno. Jos yritys on ostanut esim. auton ja tehnyt siitä pari vuotta korotettuja poistoja, niin kolmantena vuonna myyntitilanteessa syntyykin verotettavaa tuloa, mikäli myyntihinta ylittää verotuksessa poistamattoman hankintamenon. 

Normaalisäännöin toimittaessa poistettavien koneiden ja laitteiden hankintamenot lasketaan yhteen ja normaali 25 % enimmäispoisto tehdään tästä hankintamenojen yhteissummasta. Autonvaihtotilanteessa uuden auton hankintameno lasketaan vielä tähän hankintamenojen yhteissummaan mukaan ja vaihdossa menneen auton vaihtoarvo vähennetään vasta tätä vastaan. Normaalissa poistomenettelyssä syntyy näin harvemmin tilanteita, että esim. auton myynnistä syntyisi verotettavaa tuloa.