Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Työterveyshuolto

Liikkeen- ja ammattitoiminnan harjoittajana voit vähentää elinkeinotoiminnan menoina maksut itsellesi järjestämästä työterveyshuollosta, joka kuuluu Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon. Sinulla pitää olla työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja sopimus esim. lääkärikeskuksen kanssa työterveyshuollon palveluista. Vähennysoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että vastaavat palvelut ovat tarjolla yrityksen mahdollisille työntekijöille. Kelan maksama korvaus työterveyshuollosta on liike- ja ammattitoiminnan veronalaista tuloa.

Hammashoidon kustannukset eivät kuulu Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon, joten ammatin- tai liikkeenharjoittaja ei voi vähentää hammashoidon maksuja liike- ja ammattitoiminnan verotuksessa. 

Osakeyhtiö, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat järjestää osakkeenomistajalleen tai yhtiömiehelle työterveyshuollon. Työterveyshuollon maksut ovat vähennettävissä yhtiön verotuksessa ja omistajayrittäjälle ei synny tästä edusta veronalaista tuloa, kun etu on luonteeltaan tavanomainen ja määrältään kohtuullinen, kuten Verohallinnon ohjeistuksessa kerrotaan. Verohallinnon ohjeistuksessa lähdetään myös siitä, että työterveyshuolto järjestetään saman tasoisena koko henkilökunnalle.

Osakeyhtiön tai avoimen yhtiön taikka kommandiittiyhtiön osakkeenomistajalleen tai yhtiömiehelleen tarjoaamaan työterveyshuoltoon voi sisältyä tavanomainen ja määrältään kohtuullinen hammashoito, vaikka Kela ei maksaisikaan kustannuksista korvausta. Menot ovat vähennettävissä yhtiön verotuksessa. Saadusta edusta ei synny omistajayrittäjälle veronalaista tuloa.