Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Matkakustannukset

Kun omistat auton, jonka vuotuisista ajoista pääosa on liike- tai ammattitoiminnassa aiheutuvaa ajoa, voit vähentää kirjanpidossa ja verotuksessa kokonaismenoista yritystoimintaan kohdistuvat auton todelliset hankinta- ja käyttömenot. 

Mikäli auto on yritystoiminnan kirjanpidossa, mutta autolla ajettavien yritystoiminnan ajojen osuus on alle puolet vuotuisista kokonaisajoista, menojen vähentämisessä poiketaan edellä kerrotusta. 

Jos auton todelliset menot per kilometri ovat pienemmät kuin km-korvauksen euromäärä, yrittäjä voi vähentää yritystoiminnan veroilmoituksella vielä todellisten menojen ja km-korvauksen erotuksen. Puhutaan ns. liikkeen- ja ammatinharjoittajan lisävähennyksestä.

Kun yritysajoa on vähän, vaihtoehtona on,  että yrittäjä jättää auton kokonaan pois kirjanpidosta ja vähentää yritystoiminnan veroilmoituksella km-korvauksen verran jokaista yritystoiminnan ajokilometriä kohden.

Lisävähennys säädettiin aikanaan eri yritysmuotojen välisten verotuksellisten erojen kaventamiseksi. Omistajayrittäjä voi laskuttaa esim. osakeyhtiöltä verovapaan km-korvauksen ajaessaan omalla autolla yrityksen ajoja. Samaa lopputulosta tavoitellaan, kun liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi tehdä veroilmoituksella km-korvauksen vähennyksen, kun yrittäjä käyttää yrityksen ajoihin pääasiassa yksityistaloutensa käytössä olevaa autoa.

Ajopäiväkirja  – joko paperinen tai sähköinen – on käytännössä edellytyksenä sille, että pystyt selvittämään autolla vuoden aikana ajetut kilometrit ja sen, miten ne jakautuvat yksityisajojen ja yritystoiminnan ajojen kesken.