Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

YEL-maksujen vähentäminen verotuksessa

Voit vähentää YEL-maksut joko liike- ja ammattitoiminnan veroilmoituksella, henkilökohtaisella veroilmoituksella tai antaa puolison vähentää maksut veroilmoituksellaan. Käytössä on siis kolme tapaa. 

Puolison oikeus vähentää toisen puolison pakolliset YEL-maksut omasta ansiotulostaan perustuu tuloverolakiin kirjoitettuun nimenomaiseen sääntöön (TVL 96 §).

Jos vähennät YEL-maksut henkilökohtaisella veroilmoituksella, maksut eivät vähennä yritystulosta laskettavaa yrittäjävähennystä. Ja toisaalta maksut kohdentuvat näin kokonaan ansiotuloihin ja saattavat pienentää myös valtionverotuksen progressiota. 

Kannattaa siis miettiä, vähennätkö maksut liike- ja ammattitoiminnan veroilmoituksella vai ansiotulosta henkilökohtaisella veroilmoituksella. Ja mikäli puolison ansiotulot ovat korkeammat, tällöin kannattaa harkita vähennyksen siirtämistä puolisolle.

Jos YEL-maksut ovat kirjattu liike- ja ammattitoiminnan menoiksi ja haluat vähentää ne henkilökohtaisella veroilmoituksella, merkitse maksut tällöin liike- ja ammattitoiminnan veroilmoituksessa kohtaan ”Muut vähennyskelvottomat kulut”.

Jos harjoitat yritystoimintaa vaikkapa osakeyhtiömuodossa, niin yhtiö voi vähentää maksut verotuksessaan, jos se on ne maksanut. Ja mikäli yhtiö on maksanut YEL-maksut vain se voi myös vähentää ne verotuksessaan.