Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkakulut

Jos työskentelet yrityksesi toimitiloissa, kuten myymälä-, toimisto- tai tuotantotiloissa, voit vähentää asuntosi ja tämän ns. varsinaisen työpaikan väliset matkakustannukset yleensä halvimman vaihtoehdon mukaan henkilökohtaisessa verotuksessa ja veroilmoituksessa.

Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkakulut vähennetään halvimman vaihtoehdon mukaan, vaikka sinänsä olisikin selvää, että tarvitset omaa autoa työpäivän aikana. Jos julkista kulkuneuvoa ei ole esim. lainkaan käytettävissä näillä matkoilla, tämä on yksi peruste vähentää matkakustannukset oman auton kustannusten mukaan. 

Mikäli sinulla on auto liike- ja ammattitoiminnan kirjanpidossa, asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset ajot eivät ole yritystoiminnan ajoja eivätkä auton hankinnasta ja käytöstä aiheutuneet menot näiltä osin ole vähennettävissä yritystoiminnan verotuksessa. Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat vähennetään siis henkilökohtaisella veroilmoituksella, ja lähtökohta on, että kustannukset lasketaan halvimman vaihtoehdon mukaan. 

Osakeyhtiön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön osakkeenomistaja tai yhtiömies vähentää asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan myös silloin, kun hänellä on vapaa autoetu tai auton käyttöetu. Jos luontoisetuauto on esim. ainoa mahdollinen vaihtoehto asunnon ja varsinaisen työpaikan välisiin matkoihin, omistajayrittäjä vähentää luontoisetuauton kustannuksina henkilökohtaisella veroilmoituksellaan Verohallinnon päätöksen mukaisen määrän, joka tällä hetkellä on 0,25 euroa kilometriä kohden. Tämä arvo tullee nousemaan 0,30 euroon kevään 2022 aikana.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla tai yhtiöllä voi olla useampiakin pysyviä toimipaikkoja, jolloin verotusta varten on määriteltävä, mikä näistä toimipaikoista on yrittäjän varsinainen työpaikka ja mikä on toisella paikkakunnalla oleva ns. toissijainen työpaikka, jossa yrittäjä työskentelee säännöllisesti. Asunnolta varsinaiselle työpaikalle tehdyt matka yrittäjä vähentää omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Asunnolta toissijaiselle työpaikalle tehdyistä matkoista aiheutuneet menot liikkeen- tai ammatinharjoittaja vähentää yritystoiminnan menoina. 

Yhtiömuodossa toimittaessa yrittäjä voi laskuttaa yhtiöltä km-korvauksen asunnoltaan toissijaiselle työpaikalle tekemistään matkoista. Vaihtoehtoisesti hän voi vähentää todelliset kustannukset omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan. Matkat toissijaiselle työpaikalle eivät oikeuta verovapaaseen päivärahaan.