Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Tappioiden vähentäminen pääomatuloista

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tappio verovuodelta vähennetään myöhempien vuosien positiivisista tuloksista. 

Yrittäjän voit kuitenkin vaatia, että tappio vähennetään jo samana vuonna joko kokonaan tai osittain hänen pääomatuloistaan esim. vuokratuloista. Mikäli pääomatulot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tappio siirtyy vähennettäväksi ansiotuloista maksettavista veroista. Jos ansiotulojen verotkaan eivät riitä, tappio palautuu ns. pääomatulolajin tappioksi. Tätä pääomatulolajin tappiota yrittäjä voi vähentää seuraavina vuosina vain mahdollisista pääomatuloistaan, ei enää ansiotulojen veroista. Tämä on hyvä muistaa, kun lasket, minkä verran vaadit elinkeinotoiminnan tappiota vähennettäväksi pääomatuloista. Eli mieti, onko myöhempinä vuosina pääomatuloja, joista mahdollisen pääomatulolajin tappion voi vähentää.

Jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, on yrittäjäpuolisoiden yhdessä tehtävä vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista.