Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Yrittäjävähennys

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja saa viiden prosenttiyksikön (5 %) suuruisen yrittäjävähennyksen, jonka Verohallinto laskee oma-aloitteisesti ja vähentää yritystulosta ennen kuin se jaetaan pääoma- ja ansiotulona verotettavaksi. Vähennys lasketaan positiivisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta, josta on ensin vähennetty aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot.

Verohallinto tekee myös avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen verotuksessa vastaavan yrittäjävähennyksen ennen kuin tulo-osuus jaetaan verotettavaksi pääoma- ja ansiotulona. Yrittäjävähennyksen saa, kun yhtiömiehenä on yksityishenkilö tai kuolinpesä.