Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Henkilökuntaedut

Mikäli olet liikkeen- ja ammatinharjoittaja ja sinulla on palkattua henkilökuntaa, voit järjestää työntekijöille kollektiivista virkistys- ja harrastustoimintaa, josta ei synny työntekijöille veronalaista palkkana käsiteltävää etua, kun toiminta on tavanomaista ja kohtuullista myös euromääräisesti arvioituna. Voit toki osallistua tällaiseen kollektiiviseen virkistys- ja harrastustoimintaan myös itse siten, että nämä menot ovat vähennettävissä elinkeinotoiminnan menoina myös osaltasi. 

Kollektiivisen virkistys- ja harrastustoiminnan lisäksi voit tarjota työntekijöille verovapaasti ns. omaehtoista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa 400 euron vuosittaisen euromäärän rajoissa. Käytännössä etu järjestetään yleensä liikunta- ja kulttuurisetelin tai erillisen maksuvälineen avulla, jolloin työntekijä käyttää seteliä tai maksuvälinettä kohdennetusti kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajana et voi saada hyväksesi tätä etua eli aiheutuneet menot eivät sinun osalta ole vähennettävissä elinkeinotoiminnan menoina.

Osakeyhtiön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön osakkeenomistajana tai yhtiömiehenä voit saada hyväksesi samat edut kuin palkkaamasi työntekijät. Voit siis osallistua ilman veroseuraamuksia kollektiivisesti järjestettyyn tavanomaisen ja kohtuullisen virkistys- ja harrastustoimintaan ja voit myös saada verovapaasti edun yhtiön järjestämästä omaehtoisesta kulttuuri- ja liikuntatoiminnasta. 

Verovapauden edellytyksenä on, että työskentelet yhtiön hyväksi. Palkan nostamista yhtiöstä ei sinulta vaadita henkilökuntaetujen verovapauden edellytyksenä, sillä osakkeenomistajana tai yhtiömiehenä voit saada korvauksen työllesi palkan sijaan yhtä hyvin myös esim. osinkona tai voitto-osuutena. Ja vaikka yhtiössä ei työskentelisikään muita sinun lisäksi, voit tästä huolimatta nauttia verovapaasti näistä tavanomaisista ja kohtuullisista henkilökuntaeduista.