Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Yritystoiminnan päättyminen ja tulontasaus

Mikäli eteen tulee se tilanne, että yritystoimintaa syystä tai toisesta päättyy, tällöin saattaa olla mahdollista tasoittaa ansiotulojen valtionverotuksen progressiivisuutta ns. tulontasausvaatimuksella. Tulontasausta voidaan soveltaa yksityishenkilöiden verotuksessa, kun liike- tai ammattitoiminta taikka avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminta päättyy.

Tulotasausta voidaan soveltaa, kun henkilö on saanut kerralla suurehkon tulon, joka on kertynyt kahdelta tai useammalta vuodelta. Tällaisia tuloja voivat olla esim. yrityksen ns. liikearvosta saatu korvaus tai käyttöomaisuudesta esim. kuorma-autojen myynnistä saatu myyntivoitto. 

Tulontasauksessa kertatulo (esim. kuorma-autojen myyntivoitto) jaetaan tulon kertymisvuosien määrällä, enintään kuitenkin viidellä vuodella. Yksi kertatulon osa lisätään henkilön muihin ansiotuloihin ja lasketaan näin ansiotuloista menevä vero. Tästä verosta vähennetään vero, joka on laskettu ansiotuloista ilman kertatuloa. Erotuksesta saadaan vero yhdelle kertatulon osalle. Kaikkiaan kertatulosta menevä vero saadaan kertomalla kertatulon osan vero osien lukumäärällä. Veron on kuitenkin oltava vähintään 15 prosenttia kertatulosta.

Laskentatapa kuulostaa äkkiseltään vaikealta, mutta yrittäjän kannalta on tärkeintä tiedostaa, että tällainenkin vaihtoehto on olemassa, ja että tulontasausta pitää  ymmärtää vaatia ennen lopettamisvuoden verotuksen päättymistä.