Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Toimintavaraus

Toimintavarauksella liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi tasata verovuoden tuloa ja siirtää sitä verotettavaksi myöhemmän vuoden tulona. Varaus on kirjanpidossa tehtävä menokirjaus, joka esitetään myöhemmän vuoden kirjanpidossa veronalaisena tulona. 

Toimintavaraus on suuruudeltaan enintään 30 % verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä. Toimintavarausta pitää myöhempinä vuosina ns. purkaa eli kirjata veronalaiseksi tuloksi, jos maksettavien palkkojen määrä alenee. Jos taas palkkasumma kasvaa, varausta voi tehdä vielä lisää aiemman varauksen päälle. Varaus siis elää vuosittain maksetun palkkasumman perusteella. Varauksen purkamiselle ei ole säädetty mitään enimmäisaikaa. Palkkojen määrä ratkaisee vuoden, jona varaus tai osa siitä  pitää kirjata veronalaiseksi tuloksi.

Toimintavaraus voidaan tehdä myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön verotuksessa, jos yhtiömiehet ovat yksityishenkilöitä ja kuolinpesiä.