Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Yritystulon pääomatulo-osuuden valinta

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan verotettava yritystulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi. Jako perustuu yritystoiminnan varojen ja velkojen erotukseen eli nettovarallisuuteen. Verotuksessa lähdetään siitä, että 20 prosentin osuutta vastaava määrä liike- ja ammattitoimintasi tuloksesta verotetaan pääomatulona, jos et ole muuta vaatinut. 

Voit vaatia pääomatulo-osuutta yritystoiminnan veroilmoituksessa alemmaksi joko niin, että se lasketaan 10 prosentin mukaan nettovarallisuudesta tai niin, että yritystulo verotetaan kokonaan ansiotulona. Yritystulon verotusta ansiotulona kannattaa vaatia, jos ansiotuloista perittävä vero jää pääomatuloista perittävää veroa pienemmäksi. Vaatimuksen tekeminen kannattaa vielä 40 000 euron vuosituloillakin – tämä jonkinlaisena nyrkkisääntönä.

Avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiön tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulo-osuukksin. Yhtiömiehen tulo-osuuden pääomatulo-osuus lasketaan aina 20 prosentin suuruisena hänen nettovarallisuusosuutensa mukaan. Henkilöyhtiön yhtiömies ei siis voi vaatia esimerkiksi sitä, että tulo-osuus verotettaisiin kokonaan ansiotulona.

Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen, joka maksaa voitostaan 20 prosentin suuruisen yhteisöveron. Yhtiön jakama voitto (osinko) jaetaan verotettavaksi osakkeenomistajan pääoma- ja ansiotulona.  Yhtiön nettovarallisuus jaetaan yhtiön osakkeiden lukumäärällä, jolloin saadaan yhdelle osakkeelle ns. matemaattinen arvo. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden matemaattisten arvojen yhteismäärästä laskentaan kahdeksan prosenttia (8 %), joka on osingon pääomatulo-osuuden määrä.